Will Sweden get a new energy policy with its new government?

September 17, 2014

0

rosenbad

Sweden will now change its government and for Aleklett’s Energy Mix, with its focus on energy, the question is what change we can expect regarding Sweden’s energy policy. But first let’s look at the energy decisions that the outgoing government leaves us with. They have decided that Sweden’s 10 nuclear reactors will continue in use […]

Posted in: Uncategorized

Får Sverige en ny energipolitik med den nya regeringen?

September 16, 2014

5

rosenbad

(English in a new blog) Sverige byter nu regering och med energi som fokus för Aleklett’s Energy Mix blir frågan ”vilka förändring kan vi förvänta oss vad det gäller Sveriges energipolitik?” Men låt oss först titta på de energibeslut som den avgående alliansregeringen lämnar efter sig. Man har beslutat att Sveriges 10 kärnreaktorer skall vara […]

Posted in: Uncategorized

Rut och Rot är en klok miljösatsning – Vi måste ta vara på våra gemensamma humanresurser

September 13, 2014

1

humankapital

(Only Swedish) Nu finns min debattartikel på nätet med rubriken “Rut och Rot är en klok miljösatsning”! I måndags skickade jag in denna debattartikel till Brännpunkt och senast igår sa Carina Stensson: “Jag försöker gärna få med din artikel idag eller senast imorgon på SvD.se”. Nu är klockan 14 och artikeln har ännu inte dykt […]

Posted in: Uncategorized

Globalt perspektiv saknas i den svenska valdebatten

September 13, 2014

1

partier

(Not in English) Den svenska valdebatten saknar de viktigaste internationella frågorna för vår framtid. Man diskuterar visserligen krigen i Mellanöstern och Ukraina som medför att flyktingströmmen till Sverige ökar. Flyktingpolitik och försvarspolitik var de enda internationella frågorna som diskuterades. Användning av energi och energianvändningens betydelse för vår välfärd och vårt klimat saknas. I går morse […]

Posted in: Uncategorized

Water limitations for fracking

September 9, 2014

2

wri14_report_shalegas_cover

In the last two years fracking has changed the general attitude towards future production of gas and oil, but it is completely clear that the volumes that can be produced by fracking are lower than from conventional production. As an example one can mention that the Arabian Peninsula alone produces ten times more oil than […]

Posted in: Uncategorized

Should shale-gas or bio-gas be the future gas production in Europe?

September 8, 2014

0

EuroSafe

I have now submitted my abstract for the European Energy Security Forum in Brussels on 26 September 2014. I will discuss investments in fracking and compare with investments in bio-gas. Should shale-gas or bio-gas be the future gas production in Europe? Kjell Aleklett, Professor in Global Energy Systems at Uppsala University in Sweden and President […]

Posted in: Uncategorized

European Energy Security Forum in Brussels

September 7, 2014

0

EUs dependence on Russian gas

On 26 September 2014 the IBCentre (Innovative Business Centre) and Energy Watch Group will hold the European Energy Security Forum in Brussels. I am a member of the advisory board of the Forum and also speaker at the conference. The theme of the conference is “Accelerating renewable energy development for reduction of the energy dependence […]

Posted in: Uncategorized

Aging oil fields can turn the Arabian Peninsula into a powder keg

September 1, 2014

2

Fig 8-3 Ghawar 1000

If one studies the world’s oil resources and oil production then the Arabian Peninsula is of central interest. The remaining monarchies of the region have established the Gulf Cooperation Council (GCC). This was formed in 1981 as a response to the Iranian Revolution and Iraq’s attack on Iran. The GCC is comprised of Saudi Arabia, […]

Posted in: Uncategorized

Aging oil fields can turn the Arabian peninsula into a powder keg / Åldrande oljefält kan förvandla Arabiska halvön till en krutdurk

August 29, 2014

0

Fig 8-3 Ghawar 1000

(English can be found as a new blogg) Om man studerar världens oljeresurser och oljeproduktion är Arabiska halvön centralt för studierna. Där i Saudiarabien finns Ghawar, världens största konventionella oljefält, men också många andra gigantiska oljefält. Sedan 1950-talet och framåt har oljan från den Arabiska halvön varit helt avgörande för den ekonomiska tillväxten i den […]

Posted in: Uncategorized

The Gudrun oilfield now on stream

August 21, 2014

0

gudrun468

The Gudrun oilfield on the Norwegian continental shelf was discovered in 1975 but it is only now that they are beginning to produce oil from the field. The reason is that it is a very complex field. Grudrun yields both oil and gas and they calculate that the combined reserves are 185 million barrels of […]

Posted in: Uncategorized

OPEC’s 165th meeting: ”Everybody is happy”

August 18, 2014

3

OB062014

On 11 June OPEC held its 165th meeting in Vienna and the organisation’s 12 members decided to maintain its production volume of 30 millon barrels of oil per day (Mb/d). The meeting is reported in the OPEC Bulletin 6/14. They also decided to extend Abdalla Salem El-Badri’s term as general secretary of OPEC until the […]

Posted in: Uncategorized

Shell’s profitability from fracking can be questioned / Shells lönsamhet från fracking kan ifrågasättas

August 14, 2014

2

Shell_shale_gas

Activity has been low at my Aleklett’s Energy Mix blog during the summer. However, now it is time to get busy again. Oil & Gas Journal is one of the journals that I regularly follow and today their daily reportage includes an article with the title,” Shell reshuffles US shale assets in two major deals”. They […]

Posted in: Uncategorized
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 153 other followers