November 7, 2017
November 5, 2017

Stefan Åsberg lämnade helt felaktiga fakta om oljefältet Kirkuk

November 1, 2017

3

I Rapport onsdagen den 1 november besöker Stefan Åsberg oljefältet Kirkuk i Irak. Fältet har den senaste tiden kontrollerats av Kurdiska styrkor, men nyligen tog Iraks arme kontroll över området. Kirkuk är ett gigantfält som hittades 1927. Man började producera olja 1934 och olika bolag har haft kontroll över produktionen. Iraks trupper blev 2014 skrämda […]

Posted in: Uncategorized

Sandbrytning rör upp känslor

November 1, 2017

0

I vår bok ”En värld drogad av olja” diskuterar vi den vätska som trycks ner i en brunn då man hydrauliskt spränger söner berget runt brunnen: Det går åt stora mängder med vatten för att fracka en brunn. Enligt en artikel från University of Texas at Austin förbrukar varje brunn som frackas i Eagle Ford […]

Posted in: Uncategorized

Aftonbladet’s headline writers would fashion a world war from a domestic dispute

November 1, 2017

0

(Aftonbladet is a Swedish tabloid daily newpaper) If one scrolled though Aftonbladet’s top page on Friday 27 October one would find the headline, “After ISIS – now the battle for oil begins”. The article promised TV + TEXT and it is Wolfgang Hansson who is the author. The title, “Risk for confrontation between Russia and […]

Posted in: Uncategorized

Aftonbladets rubriksättare vill skapa en världskonflikt av en fjäder

October 27, 2017

0

Då man skrollar Aftonbladets startsida fredagen den 27 oktober kommer man till rubriken ”Efter IS – nu börjar slaget om oljan”. Man utlovar TV+TEXT och det är Wolfgang Hansson som skriver. Rubriken ”Risk för konfrontation mellan Ryssland och USA i Syrien” får mig att klickar vidare. (Länk till artikeln.) Artikeln sammanfattas med följande text: Kriget […]

Posted in: Uncategorized

Bo Holmström gjorde världens första Tv-reportage om Peak Oil

October 14, 2017

1

”Tv-profilen och stjärnreportern Bo Holmström är död. Det bekräftar dottern för Expressen. Han blev 78 år gammal.” Då jag läste meddelandet kände jag sorg och saknad. Jämfört med alla stora reportage som han gjort är de som gäller mig små, men för mig mycket betydelsefulla. År 2002 gjorde han världens första Tv-reportage om Peak Oil. […]

Posted in: Uncategorized

Stable production of shale oil (tight oil) puts downward pressure on the oil price

September 28, 2017

4

Three years ago, in September 2014, the oil price began to fall and by the end of that year it had fallen from $90 per barrel to $60. One of the reasons for the price fall was the dramatic increase in production of shale oil in the USA. The production from individual new shale oil […]

Posted in: Uncategorized

Stabil produktion av skifferolja (thigt oil) pressar priset på olja

September 28, 2017

9

(English will come) I september 2014, nu för tre år sedan, började oljepriset rasa och vid årsskiftet hade det sjunkit från $90 till $60 per fat. En av anledningarna till prisraset var den kraftiga produktionsökningen av skifferolja i USA. Produktionen hos individuella frackade brunnar sjunker mycket snabbt och det betyder att det krävs måna nya […]

Posted in: Uncategorized

SvD ENERGY SUMMIT 2017 (del 1)

September 22, 2017

3

(Swdish below) Every year, SvD Industry [a Swedish business journal] organizes an Energy Summit. This year, the conference was opened with a presentation by some heavy hitters in the energy sector: the Minister for Energy Ibrahimi Bavlan; the EU-commission’s head in Sweden, Katarina Areskoung Mascarenhas; the general director of the Energy Authority, Erik Bransma; and […]

Posted in: Uncategorized

Fracking (Tight Oil) delays Peak Oil by some years / Fracking (Tight oil) förskjuter Peak Oil med några år

April 16, 2017

6

(Swedish below) I have received a request from someone for permission to present one of our older Peak Oil figures in a planned book, a figure that can be compared with that published by Colin Campbell and me in 2003. That image is shown below and can be found in my book from 2012, Peaking […]

Posted in: Uncategorized

The Paris Agreement requires more fossil energy than the world’s reserves

April 7, 2017

11

DEBATE: The climate agreement in Paris assumed increased consumption of fossil fuels during this entire century and five times as much nuclear energy as currently to allow economic growth to continue. This is unrealistic when access to coal, oil and natural gas will be insufficient, writes Kjell Aleklett, Professor Emeritus of Uppsala University at Global […]

Posted in: Uncategorized