Tåg och el

Posted on May 8, 2008

4


Klockan är 7:00, solen skiner och det är full fart på Uppsala central. En påannonsering att Upptåget till Arlanda bytt spår orsakar ett mindre lämmeltåg. Tåget till Gävle-Sundsvall skall strax komma in. Om en och en halv timme skall jag vara framme i Söderhamn.

 

Tåg hör framtiden till då vi alla drabbas av Peak Oil. Redan idag kan vi inte undvara elen och vi måste nu planera för framtiden. Förutom tåg kommer vi att använda den elektriska bilen, nya versioner av spårvagnar mm.

 

Då vi planerar framtiden måste kärnkraften finnas med som en del i basproduktionen. Vindkraft, vågkraft och annan förnybar elproduktion skall vi också ha men då det gäller el så måste man förutom den totala mängden per år också planera för den totala mängden som vi använder varje sekund, dvs effekt.

 

Vi är lyckligt lottade som har vattenkraft att reglera effekten med, men om vi stänger kärnkraften måste vi använda vattenkraft för basproduktion och mängden förnybar energi i vårt elsystem blir mycket begränsad. Idag effektreglerar vi förutom i Sverige, vindkraften i Danmark och på Åland.

 

De vindkraftverk som nu planeras på Åland kommer att reducera antal vindkraftverk som vi kan bygga i Sverige. Danmark, vindkraftens Mecka, har kolkraft som baskraft. Utan den kolkraften skulle det inte finnas vindkraft i Danmark. Vore det inte bättre för miljön om Danmak bytte ut kolkraften mot kärnkraft?

 

Trains and electricity

It’s 7AM, the sun is shining and it is full speed to Uppsala central station. An announcement of a platform change for the train to Arlanda airport causes a minor crush. The train to Gävle-Sundsvall will pull in at any moment. In 90 minutes I will arrive in Söderhamn.

 

Trains will be part of that future when we will all be affected by Peak Oil. Even today we are very dependent upon electricity and we must plan for the future. In addition to trains we will use electric cars, new type of trams and more.

 

When we plan the future we need nuclear power as part of our baseload electricity generation. We will also have windpower, wavepower and other renewable electricity generation but when talking about electricity we need to consider not only the total amount used per year but also the amount we use every second, i.e. the output.

 

We have the good fortune that we have hydroelectric power that we can use to regulate output, but if we close down nuclear power we will need to use the hydroelectricity for base load and this will greatly limit the amount of renewable energy in our electricity system. Today, Sweden regulates not only its own output but also that of the windpower in Denmark and on the island Åland.

 

The windpower that is now planned on Åland will reduce the number of wind power stations that we can build in Sweden. Denmark, windpower’s Mecca, has coal-fired power for baseload. Without it there would be no windpower in Denmark. Would not it be better for the environment if Denmark changed over its coal-fired electricity generation to nuclear?

 

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt