Vienna and OPEC

Posted on May 12, 2008

4


(Swedish below)

 

Now I am in Vienna, the old imperial capital that once was a centre of power in Europe. OPEC has its head office in Vienna but, compared with the old imperial palace the office is a fairly simple building. Today is not edicts from the imperial palace that cause the world to tremble but, rather, press releases from OPEC that various analysts attempt to interpret.

 

I among others have been invited to make a presentation at the Pratts’ conference on “Securing Benchmarks and Supply: The Challenges for Crude Oil”. (The program for the conference can be downloaded at: http://www.platts.com/Events/2008/pc866/)

 

The chairperson for the conference is Matt Simmons and my presentation introduces the session named “The Changing Dynamics of Crude”. I am going to change the title of my
presentation to “Peak Oil and the Oil End Game”, but the content will be approximately the same. Last year I gave 52 presentations by invitation, but that was too many so now I try to say “no” more often. But sometimes it is difficult, like last week when I was invited to Oslo and a symposium where the oil minister and I were to be the main speakers. A holiday in Oslo can also be pleasant.

 

Anyway, getting back to OPEC – will OPEC and the office in Vienna be a center of power in the future? My view is that their importance will decline and that they will not be. Rather, individual nations will try to be their own centers of power.

 

The role model for OECD is The Railroad Commission of Texas:

 

“The East Texas oil field´s discovery sparked a boom in production that sent prices plummeting. After a lengthy battle, the Railroad Commission won the right to limit the production of oil to keep the price of oil from falling too low. Because of this regulation, the commission was important to the national and international energy supply until the 1970s. It also served as a model in the creation of OPEC.”

 

Few know that in the free market’s promised land, the USA, an oil cartel operated until 1970. When the USA reached Peak Oil in 1971 the Commission lost its influence once there was no longer any reason to regulate production. Many of the nations in OPEC have already passed Peak Oil and that means that they cannot fulfill their production quotas. Within 10 years no one will care which quotas particular nations have and, if the OPEC
office in Vienna still exists, no one will care about its press releases. As the “The Railroad Commission of Texas” lost its influence so too will its successor, OPEC.

 

Vienna is the capital of music and with street musicians like the string quartet I listen to yesterday evening; Vienna will without doubt remain the capital of music.

 

Swedish:

 

Wien och OPEC

 

Nu är jag i Wien, den gamla kejsarhuvudstaden som en gång i tiden var ett maktcentrum i Europa. I Wien har OPEC sitt huvudkontor men jämfört med det gamla kejsarpalatset är huvudkontor en ganska enkel byggnad. Idag är det inte signalerna från kejsarpalatset som får världen att darra utan pressmeddelanden från OPEC, som olika analytiker väger på guldvåg.

 

I kväll samlas vi som är inbjudna föredragshållare till Pratts’ konferens om ”Securing Benchmarks and Supply: The Challenges for Crude Oil” (program för konferensen kan ni ladda ner via: http://www.platts.com/Events/2008/pc866/). Ordförande för konferensen är Matt Simmons och mitt föredrag inleder den del som kallas ”The Changing Dymanics of Crude”. Jag kommer att ändra titeln på föredraget till ”Peak Oil and the Oil End Game”, men innehållet blir ungefär det samma. Förra året höll jag 52 inbjudna föredrag, men det var för många, så nu försöker jag säga nej fler gånger. Men ibland är det svårt, som i förra veckan då jag blev inbjuden till Oslo och ett seminarium där oljeministern och jag skulle vara huvudtalare.  En semesterdag i Oslo kan också vara trevligt.

 

Låt oss gå tillbaka till OPEC, kommer OPEC och kontoret i Wien att bli en
maktcenter i framtiden. Min åsikt är att dess betydelse kommer att minska
och att man inte blir en maktfaktor. Snarare kommer individuella länder att
utmärka sig genom att försöka bli sina egna maktcentra.

 

Förebilden för OECD är ”The Railrood Commission of Texas”:

 

The East Texas oil field´s discovery sparked a boom in production that sent prices plummeting. After a lengthy battle, the Railroad Commission won the right to limit the production of oil to keep the price of oil from falling too low. Because of this regulation, the commission was important to the national and international energy supply until the 1970s. It also served as a model in the creation of OPEC.”

 

Få känner till att det i frihandelns förlovade land USA fanns en oljepriskartell fram till 1970. Då USA nådde Peak Oil 1971 förlorade ”The Commisson” sin makt då det inte fanns någon anledning att reglera produktionen. Flera av länderna i OPEC har redan passerat Peak Oil och det betyder att man inte kan uppfylla sina kvoter. Inom 10 år kommer ingen att bry sig om vilka kvoter som olika länder har och om kontoret i Wien finns kvar kommer ingen att bry sig om de meddelanden som man skickar ut. På samma sätt som ”The Railrood Commission of Texas” förlorade sin makt kommer dess efterträdare OPEC att förlora sin.

 

Wien är utan tvekan musikens huvudstad och med gatumusikanter som den stråkkvartett jag hörde i går kväll är det ingen tvekan om att man kommer att förbli det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt