Matthew Simmons and Peak Oil

Posted on May 13, 2008

1


 Matt Simmons and TV4 in Sweden

It is a pleasure to meet Matt again. The last time was the fall of 2007 when his company organised an oil conference in Scotland.

 

When the world’s first Peak Oil conference was organised in Uppsala, Sweden, in the spring of 2002 it was called the “International Workshop On Oil Depletion”, IWOOD. An international workshop on oil must have a speaker from the USA, and Colin Campbell and I agreed that Matt Simmons was a suitable choice. He had just written a report on the future of US natural gas production and those problems that he anticipated.

 

Matt accepted our invitation but regretted that he was forced to travel back to Houston on Friday morning since his daughter was to graduate from high school. If he was not back in Houston by Saturday his daughter would be very disappointed.

 

Before IWOOD 2002 the  term ”Peak Oil” did not exist in the international media. It was ASPO, the Association for the Study of Peak Oil and Gas, and Colin Campbell that changed the word order that had been used prior to 2002, “Oil Peak”, to that which everyone discusses today, Peak Oil. We think that ASPO sounds much better than ASOP. Note that the term Peak Oil as we define relates to “depletion”, i.e. to the rate at which an oil field can be emptied (see www.peakoil.net).

 

It was important to arouse the interest of the world’s media for Peak Oil and following a press release about IWOOD we were contacted by Bruce Stanley from AP, Associated Press. He came to Uppsala and, during the following two days, he attended our conference and wrote an article that was made available worldwide via AP. One of the many newspapers that purchased the article was the Houston Chronicle.

 

When Matt opened his newspaper at home in Houston on Saturday morning he read on the first page that he had been in Uppsala and had given a presentation. That article by Bruce Stanley was the first that referred to “Peak Oil”. Today the term “Peak Oil” is used somewhere in the world every day and is an idea discussed by the world’s political leaders. It feels fantastic to participate in this. Thanks Matt for your involvement, it means a great deal to us.

 

(The article by Bruce Stanley can be read at this webpage:

http://www.hubbertpeak.com/aspo/iwood/uppsalanews.htm)

 

(Swedish)

 

Mycket trevligt att träffa Matt igen. Sist var det hösten 2007 då hans företag organiserade en oljekonferens i Scottland.

 

Då världens första Peak Oil konferens ordnades i Uppsala, Sverige, våren 2002 kallades den för ”Internatonal Workshop On Oil Depletion”, IWOOD. En internationell workshop om olja måste ha någon talare från USA, och Colin Campbell och jag enades om att Matt Simmons var ett lämpligt val. Han hade just skrivit en rapport om USA:s framtida naturgasproduktion och om de problem som han förväntade sig.

 

Matt tackade ja till inbjudan, men beklagade att han var tvungen att åka tillbaka till Huston på fredag morgon eftersom hans dotter skulle ta sin studentexamen (graduate from High School). Om han inte var tillbaka i Huston på lördag skulle hans dotter bli mycket besviken.

 

Innan IWOOD 2002 existerade inte uttrycket ”Peak Oil” i den internationella pressen. Det var ASPO, the Association for the Study of Peak Oil and Gas, och Colin Campbell som ändrade på ordföljden som användes innan 2002, Oil Peak, till det som alla diskuterar idag, Peak Oil. Vi tycker att ASPO låter mycket trevligare än vad en förkortning med ”oil peak” skulle ha gjort, ASOP.  Notera att det Peak Oil som vi definierar är relaterat till ”depletion”, dvs till den takt som ett oljefält kan tömmas (se http://www.peakoil.net).

 

Det var viktigt att intressera världspressen för Peak Oil och genom ett pressmeddelande om IWOOD blev vi kontaktade av Bruce Stanley från AP, Associated Press. Han kom till Uppsala och under två dagar följde han vår konferens och skrev en artikel om blev tillgänglig för världen via AP. En av alla de tidningar som köpte artikeln var Huston Chronicale.

 

Då Matt öppnade tidningen hemma i Huston på lördag morgon kunde han på förstasidan läsa att han varit i Uppsala och hållit föredrag. Denna artikel av Bruce Stanly var den första om nämnde ”Peak Oil”. Idag används Peak Oil varje dag någon stans och är numera ett begrepp som politiska ledare diskuterar runt om i världen. Det känns fantastiskt att vara delaktig i allt detta. Tack Matt för ditt engagemang, det betyder väldigt mycket för oss.

 

Den gamla hemsidan från 2002 kan ni se via:

http://www4.tsl.uu.se/isv/iwood2002/

 

(Artikeln av Bruce Stanley kan läsas på denna sida:

http://www.hubbertpeak.com/aspo/iwood/uppsalanews.htm)

Advertisements