Reduced forecat by IEA

Posted on May 16, 2008

0


During the week the price of ”Light Sweet Crude Oil” has been stable between $123 and $126 and just now there is nothing to indicate that the price will fall to below $120 in the immediate future. Last Tuesday the IEA, the International Energy Agency, issued a press release in which they reduced their expectation of increased consumption for the year from 1.4% to 1.2%. This news was discussed widely in the world’s press. In the “Leading The News” section in the Wall Street Journal, Guy Chazan and Neil King Jr analysed the fact that the IEA had reduced their expectation of annual increased consumption from 2.2 million barrels per day (as stated in July 2007) to only 1.03 million barrels per day. With the strong growth that we see in China, India and other nations it was not surprising that the IEA earlier expected an increase of 2.2 million barrels per day but if we examine oil production during recent years we see that strong global growth has not been accompanied by increased production but only by increased price. Production has held constant at 84.5 million barrels per day.

 

During the last 20 years the world had an average annual economic growth rate of 3% and that can be coupled to an increase in oil consumption of 1.6% per year. It is this fact that lies behind the IEA’s predictions. My judgement is that global production during this year will continue at its current level.

 

What the IEA forgets in its analysis is that we have had an increase in ethanol production during recent years on the order of 1 million barrels per day and that has great significance. Ethanol can substitute for gasoline. The energy content of 1 million barrels of ethanol is approximately equivalent to 700,000 barrels of gasoline. For a refinery to produce 700,000 barrels of gasoline it needs approximately 3.5 million barrels of crude oil so without ethanol the consumption of crude oil would have needed to be much higher. Currently, there is a dramatic expansion of ethanol production worldwide and this reduces the demand for gasoline production. However, at the same time the price pressure on diesel is increasing since diesel production is directly related to the consumption of crude oil. 

 

I met Neil King in Washington two months ago and we discussed the different parameters for oil production. I forgot to mention ethanol so I will have to send him additional information.

 

Just as I was about to begin writing about this week’s other important article in the Financial Times I got an invitation to write an article for that newspaper. You will now get to read that part of my intended blog a little latter in FT.

 

The market sets high oil prices to tell us what to do

http://www.ft.com/cms/s/0/219fcbde-2108-11dd-a0e6-000077b07658.html?nclick_check=1

 

 

 

 

 

(Text in Swedish)

 

 Under veckan har oljepriset på ” Light Sweet Crude Oil” varit stabilt mellan $123 och $126 och just nu finns det inget som pekar på att priset skall hamna under $120 den närmaste tiden. I tisdags kom ett pressmeddelande från IEA, International Energy Agency, där man skrev ned förväntad konsumtionsökning för året från 1,4 % till 1.2 % och nyheten diskuterades i världspressen. På ”Leading the news” i Wall Street Journal analyserar Guy Chazan och Neil King Jr det faktum att IEA skrivit ner årets förväntad konsumtionsökning på 2,2 miljoner fat om dagen (juli 2007) till bara 1,03 miljoner fat om året. Med den starka tillväxt som vi ser i Kina, Indien och andra i andra länder var det inte förvånande att IEA:s förväntade ökning var 2,2 Mpbd, men om man studerar oljeproduktion de senaste åren se ser man att stark global tillväxt inte medfört ökad produktion utan bara ökat pris. Produktionen har legat konstant på 84,5 miljoner fat om dagen.

 

Under de senaste 20 åren har vi haft en medeltillväxt på 3 % och den kan kopplas till en ökning av oljekonsumtionen med 1,6 %. Det är detta faktum som ligger bakom prognoserna från IEA. Min bedömning är att den globala produktionen under året kommer att förbli konstant.

 

Vad IEA glömmer i sin analys är att vi haft en ökning av etanolproduktionen under de senaste åren på storleksordningen 1 miljon fat om dagen och det har stor betydelse. Etanol ersätter bensin och energiinnehållet är ca 700.000 fat bensin. För att ett raffinaderi skall kunna producera 700.000 fat bensin behöver man ca 3,5 miljoner fat råolja så utan etanolen skulle oljekonsumtionen behövt vara mycket högre. Nu pågår det i världen en kraftig utökning av etanolproduktionen och det medför mindre tryck på bensinen, men samtidigt ökar det pristrycket på diesel, eftersom dieselproduktionen direkt är relaterad till konsumtion av råolja.

 

Jag träffade Neil King i Washington för två månader sedan och vi diskuterade olika parametrar for oljeproduktion. Jag glömde etanolen så det får bli ett kompletterande mail.

 

Just som jag skulle börja skriva om veckans andra stora artikel om olja i Financial Time fick jag ett erbjudande om att skriva en artikel i tidningen. Denna del av min tänkta blogg får ni nu lite senare läsa i FT.

 

The market sets high oil prices to tell us what to do

http://www.ft.com/cms/s/0/219fcbde-2108-11dd-a0e6-000077b07658.html?nclick_check=1

Posted in: Dagsaktuellt