Saudi Arabia says no to Bush

Posted on May 17, 2008

2


(English translation by C. Briggs)

Yet again president Bush came to Saudi Arabia in order to ask for more oil, and the answer once more was ”no”. The increase he wanted was all of the so-called reserve capacity. What is interesting is that this theoretical reserve has never been tested in practice, and that about 1 million fat of this reserve is of such poor quality that no refinery will have it. The reality behind the answer he got is, in our opinion, simply that they now cannot increase production.

Saudis Rebuff Bush, Politely, on Pumping More Oil http://www.nytimes.com/2008/05/17/world/middleeast/17prexy.html?ref=middleeast 

(Text in Swedish)

President Bush kom till Saudiarabien för att än en gång be om mer olja och än en gång blev det nej. Den ökning som han tänkte sig var hela den så kallade reservkapaciteten. Det intressanta är att denna reserv aldrig har testats i verkligheten och att ca 1 miljon fat av reserven är av så dålig kvalitet så att inga raffinaderier vill ha den. Verkligheten bakom det nej han fick är enligt vår bedömning att man just nu inte kan.

Läs en bra artikel i New York Times:

 Saudis Rebuff Bush, Politely, on Pumping More Oilhttp://www.nytimes.com/2008/05/17/world/middleeast/17prexy.html?ref=middleeast

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt