IEA scales down future production predictions

Posted on May 22, 2008

0


The International Energy Agency – IEA – is in the process of changing its prognoses for oil production in 2030. The first to report this news was the Wall Street Journal and, that afternoon, Björn Lindahl from the Swedish national newspaper, Svenska Dagbladet, phoned me. He wanted my viewpoint about the IEA reducing its production prediction from 116 million barrels per day (Mbpd) to 100 mbpd. Our view is that production in 2030 will be down around 70 Mbpd. That means that the IEA needs to take two additional steps down (of ~16 Mbpd).

In 2030 crude oil will still dominate oil production but other alternatives will have become increasingly important. We can extract/manufacture oil from tarsands in Canada, heavy oil in Venezuela, oil shale, oil from coal and oil from natural gas. The conference in Amsterdam addressed production from these sources and I can assure you that enormous resources are required for oil production facilities to do what normally takes millions of years deep in the Earth.

So called alternative oil “resources” exist, but to convert these to something that can fill a gas tank takes time, and the total volume from all these alternatives cannot compensate for the decline in crude oil production. The prognoses we have in our scenarios agree well with what the experts in Amsterdam discussed.

(In Swedish)
IEA, International Energy Agency, är nu på väg att ändra sig vad det gäller möjlig oljeproduktion år 2030. Först ut med nyheten var Wall Street Journal och samma eftermiddag ringde Björn Lindahl från Svenska Dagbladet och ville ha min synpunkt på att IEA sänkt prognoserna från 116 miljoner fat om dagen (Mbpd) till 100 Mbpd. Vår åsikt är produktionen kommer att bli ner mot 70 Mbpd år 2030 så det betyder att man måste ta ytterligare två steg för att komma dit ner.

År 2030 är det fortfarande råoljan som dominerar, men andra alternativ kommer att bli allt viktigare. Vi kan i fabriker göra syntetisk olja från oljesand i Canada, tung olja i Venezuela, oljeskiffer, från kol och från naturgas. Konferensen i Amsterdam behandlade just denna del av produktionen och jag kan försäkra er att det krävs enorma resurser för att i fabriker göra det som skett i jordskorpan under miljontals år.

Det finns så kallade resurser, men att överföra dessa till något som vi kan fylla i tanken tar tid, och totalvolymen av alla dessa komponenter kan inte kompensera nedgången i råoljeproduktionen. De prognoser som vi har i våra scenarier stämmer väl med vad experterna i Amsterdam diskuterade.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt