“Sven Sisters” have been “Five Little Brothers”

Posted on May 24, 2008

0One upon a time there were ”the seven sisters” as the large oil companies were once called. We can identify them by the following well known names, Esso, Shell, BP, Mobil, Chevron, Gulf and Texaco (Wikipedia). After the Second World War the oil industry was dominated by these companies. Their power was so great that governments around the world bent to their will and the expression, “Big Oil” was coined.

During the years since, the smaller oil companies have been bought out and a couple of the sisters have married, the best known example being the merger of Esso and Mobil to form ExxonMobil. Many believe that these companies still have power over oil so “Big Oil” is now blamed for the high oil price. In the USA the politicians became so upset that they summoned the remains of the seven sisters to a Senate hearing.

“Five Little Brothers”

For many it came as a shock that Big Oil had transformed into the ”five little brothers”. Today, the world’s seven largest oil companies are completely outside the Senate’s control. Those that today hold the conductor’s baton for oil are: Saudi Aramco (Saudi Arabia), NIOC (Iran), NOC (Iraq), KPC (Kuwait), ADNOC (United Arab Emirates), PDVSA (Venezuela) and NOC (Libya). When considering natural gas, (that has increasing importance for energy security) there are an additional two companies that force their way in amongst the seven largest: Gazprom (Russia) and Qatar Pet (Kuwait). All these companies are controlled by their national governments.

When the company directors sat lined up in the Senate hearing they very much gave the impression of being just ”five little brothers” and their power over oil was clearly evident by its absence.

CNN: Big oil CEOs under fire in Congress

New York Times: The Same Old Song on High Gas Prices
New York Times: YSenators Sharply Question Oil Officials

Washington Post: On Profit and Pump Prices

Swedish text:
En gång i tiden hade vi ”sju systrarna”, som dåtidens stora oljebolag kallades. Vi kan identifiera dem genom följande kända namn, Esso, Shell, BP, Mobil, Chevron, Gulf och Texaco (Wikipedia). Efter andra världskriget dominerades oljeindustrin av dessa bolag och deras makt var så stor så att regeringar runt om i välden fick vika sig för deras vilja och uttrycket ”Big Oil” myntades.

Under åren har mindre oljebolag köps upp och ett par av systrarna har ingått äktenskap var av det mest kända är sammanslagningen av Esso och Mobil till ExxonMobil. Många tror att dessa bolag fortfarande har makten över oljan och ”Big Oil” får nu skulden för det höga oljepriset. I USA blev politikerna så upprörda så att man kallade in resterna av de sju systrarna till ett senatsförhör.

För många kom det som en chock att ”Big Oil” hade förvandlats till ”Five Little Brothers”. Världens sju största oljebolag är idag helt utanför Senatens kontroll. De som idag håller i taktpinnen då det gäller olja är: Saudi Aramco (Saudiarabien), NIOC (Iran), NOC (Irak), KPC (Kuwait), ADNOC (Förenade Arabemiraten), PDVSA (Venezuela) och NOC (Libyen). Om man tar med naturgas, som fått allt större betydelse för energisäkerheten, så är det ytterligare två bolag som tränger sig in bland de sju största: Gazprom (Ryssland) och Qatar Pet (Kuwait). Alla dessa bolag är kontrollerade av de olika ländernas regeringar.

Då direktörerna satt uppradade i senatsförhöret kändes det verkligen som om att det var just ”Five Little Brothers”, och det märktes tydligt att makten över oljan lyste med sin frånvaro. Det finns säkert hundratals artiklar och kommentarer om senatsförhören och några finns här.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt