Ethanol as transport fuel

Posted on May 25, 2008

3


This week will be dedicated to transport and the different fuels used for it. First is today’s seminar on “Sustainable Ethanol” for transport that is organised by BAFF, the Bio-Alcohol Fuel Foundation. The seminar will take place at Chalmers University of Technology in Gothenburg. The program and other information can be found at; http://www.baff.info/english/about_organisation.cfm.

Then it’s time to repack and travel to Leipzig for the world’s first ”International Transport Forum”. Almost my entire research group will travel there because, on Wednesday, we will deliver a detailed presentation on our research. You can find information on ITF here; http://www.internationaltransportforum.org and I will write more on that forum later.

The debate around ethanol and world hunger is, in some ways, a little strange. During recent years it has been estimated that there are approximately 800 million people in the world that are starving. That is terrible and we should do something about it. During the same period the EU and the USA have subsidised their farmers so that they do not produce too much food. Farmers received compensation for every field that they did not use. If I understand correctly, they received a guaranteed high price for their grain. If they produced more than, for example, the EU needed they were forced to cell the excess at a loss on the world market. The USA exported its excess maize to Mexico at such a cheap price that the Mexican farmers had difficulty making a living, but the cheap maize certainly hindered some from trying their luck in the USA.

When they decided that fallow fields should be used, instead, to grow maize for ethanol they changed the conditions (above) and this affected food prices. It is difficult to understand why the United Nations and all the rest accepted that the EU could decline to produce food when there are 800 million people starving. If we look into the future then ethanol from sugarcane and biomass will decide Africa’s future and it is that, among other things, that I will discuss in my presentation in Gothenburg.

(Text in Swedish)
Den kommande veckan kommer att ägnas åt transporter och olika bränslen för transporter. Först är det dagens seminarium om ”Sustainable Ethanol” för transportsystemet som organiseras av BAFF, Bio Alcohol Fuel Foundation, på Chalmers i Göteborg. Program mm finns på http://www.baff.info/english/about_organisation.cfm .

Sedan blir det att packa om och åka till Leipzig för världens första ”International Transport Forum” och dit skall nästan hela min forskningsgrupp för att på onsdag har vi en stor presentation om vår forskning. Information om ITF hittar ni här; http://www.internationaltransportforum.org, och det blir mer om detta forum senare.

Debatten om etanol och den svältande befolkningen är i vissa stycken lite underlig. Under de senaste åren har man beräknat att det finns ungefär 800 miljoner personer på jorden som svälter. Det är bedrövligt och vi bör göra något åt det. Under samma period har EU och USA subventionerat sina bönder så att man inte producerar för mycket mat. För varje åker som man inte brukade fick man ersättning. Om jag förstår det rätt så har man ett garanterat högt pris på spannmål och om man producerade mer än vad t.ex. Eu behövde var man tvungna att sälja överskottet med förluster till världsmarknaden. USA exporterade sitt majsöverskott till Mexico billigt så att de mexikanska bönderna hade svårt att klara sig, men den billiga majsen förhindrade säkert några från att söka lyckan i USA.

Då man beslutade att marken i träda skulle användas för att odla majs till etanol ändrade sig förhållandena och detta påverkade matpriserna. Det är svårt att förstå att FN och alla andra accepterade att EU avstod från matproduktion då det fanns 800 miljoner som svalt. Om vi ser in i framtiden är etanol från sockerrör och biomassa helt avgörande för Afrikas framtid och det är bl.a. detta som jag kommer att diskutera i mitt föredrag i Göteborg.

Posted in: Dagsaktuellt