International Transport Forum – Day 3

Posted on May 31, 2008

0


Summations, concluding remarks and thanks have been given to all and personally I can state that the e-mail I received in June last year from the OECD and the International Transport Froum have meant a great deal. It was a recognition that the research that we conduct at Uppsala University is meaningful and we are now part of the game at the international level.

On the invitation to the forum it was stated that Peak Oil would be discussed, but when the panel of ministers and industrial representatives was finalised there was no place for this topic. That the vice-president of Shell, who represents the oil industry, can say that production currently cannot meet demand is to paraphrase the situation in a manner that avoids its true seriousness. That a managing director in the aviation industry can say that $130 per barrel is too expensive and that $200 will kill the industry is a cry for help rather than a recognition that Peak Oil is drawing near.

The representatives of the car manufacturers should have taken up the issue, but instead Peak Oil was tied into the discussion on automobiles with reduced CO2 emissions and the hybrid and electrical vehicles of the future together with biofuels.

The closest that the politicians came to Peak Oil was the pronouncement from Norway’s transport minister on negative growth, an expression that the representative of the World Bank most definitely dismissed on the last day.

The ones that should have taken up Peak Oil were the representatives for the IEA, the International Energy Agency, but they are not there yet. They have stated that the forecast for 2030 must be reduced but the managing director pointed to global solutions, infrastructure solutions such as efficiency gains and that, above all else, one needed better data so that their forecasts could be more certain in the future. They justify that they do not yet talk about Peak Oil by citing that the databases are, as yet, too poor.

The former managing director of the IEA, Claude Mandil, summarised the panel and, on the last day, the entire forum. The future must be global and integrated and everything will become expensive. He even said that the high oil price can be good for the future, but he saw no shortage of resources. Rather the shortage we are currently experiencing is a due to a combination of other factors.

The climate was discussed and everyone wanted to see a decrease in carbon dioxide emissions but the discussion was, if anything, that we are doing well and it is others that must make the big reductions, (or, as Pekka Himanen described it, like the story of the man that was photographed coming out from the bedroom of his neighbour’s wife but nevertheless denied that he had been in there).

I left Leipzig with the feeling that the future’s biggest question, energy and climate, lacked leadership. There is nobody who will stand up and say “I have a dream” but rather it is nightmares that are discussed. Peak Oil will, in future, become the politician’s best friend since Peak Oil will reduce CO2 emissions from oil and become a part of the solution that the politicians cannot agree on. For industry and the rest of us there will be, as usual, winners and losers and those that actively accept and respond to the Peak Oil idea will be the winners of the future.

(Text in Swedish)

Summering, slutord och tack till alla har utdelats och personligen kan jag konstatera att det e-mail som jag fick i juni förra året från OECD och International Transport Forum har betytt enormt mycket. Det var ett erkännande att den forskning som vi bedriver vid Uppsala universitet är betydelsefull och att vi nu är inbjudna till spel på den internationella spelplanen.

På inbjudan till forumet stod det att Peak Oil skulle diskuteras, men då den slutliga panelen med ministrar och industrirepresentanter spikades så fanns det inte plats för Peak Oil. Att en vicepresident för Shell, som representerar oljeindustrin, säger att produktionen just nu inte kan tillgodose efterfrågan är en omskrivning som ger en allt för svag signal och att en VD inom flygindustrin säger att $130 per fat är för dyrt och att $200 per fat kommer att döda industrin är snarare ett nödrop än ett erkännande att Peak Oil är i antågande.

Bilfabrikanternas representanter borde tagit upp problemet, men istället lindade man in Peak Oil i diskussionen om CO2 snåla produkter och framtidens hybrid- och elbilar i kombination med biobränsle.

Det närmaste som politikerna kom Peak Oil var uttalandet från Norges transportminister om negativ tillväxt, ett uttalande som Världsbankens representant på sista dagen med bestämdhet avfärdade.

De som borde tagit upp Peak Oil var representanterna för IEA, International Energy Agency, men man är inte där än. Man har nämnt att prognosen för 2030 måste skrivas ner. Verkställande direktören poängterade globala lösningar, infrastrukturlösningar som effektiviserar, men att man framförallt behöver bättre data så att deras prognoser blir säkrare i framtiden. Att man inte nämner Peak Oil kan än så länge bortförklaras med för dåliga databaser.

Före detta VD:n för IEA Claude Mandil sammanfattade panelen och på sista dagen hela forumet. Framtiden måste vara global och integrerad och allt kommer att bli dyrt. Han till och med sa att det höga oljepriset kan vara bra för framtiden, men han såg ingen brist på tillgångar utan den brist som vi nu känner är en kombination av andra orsaker.

Klimatet diskuterade och alla vill se en minskning av koldioxidutsläpp men det var snarare i termer som att vi kämpar på bra men det är andra som måste göra de stora minskningarna, eller som Pekka Himanen beskrev det i historien om mannen som blev fotograferad då han kom ut från grannfruns sovrum men som trots det förnekade att det var han som varit inne i sovrummet.

Jag lämnade Leipzig med känslan att framtidens största fråga, energi och klimat, saknar ledarskap. Det finns ingen som ställer sig upp och säger ”Jag har en dröm”, utan det var snarare mardrömmar som diskuterades. Vad det gäller Peak Oil så kommer det i framtiden att bli politikernas bästa vän eftersom Peak Oil kommer att minska CO2 utsläpp från olja och bli en del av den lösning som politiker inte kan enas om. Vad det gäller industrin och alla oss andra så blir det som vanligt vinnare och förlorare och de som tar till sig Peak Oil kommer att bli framtidens vinnare.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt