Question Columns and Activities in June

Posted on June 3, 2008

1


The future of oil and its price is being discussed worldwide. This brings other questions about energy into focus as well. On my blog I try to capture what I believe is interesting in my daily surroundings but, of course, there are many other questions and events that are of interest happening in the world. As a trial, I will start a question column where others can pose questions etc.. I will take up the most interesting questions on the main blog, others can get a short answer. There will be a column for questions in Swedish and one for questions in English.

The month of June will be very busy. On Wednesday a workshop on Peak Oil and Architecture in Stockholm, June 8-10 the 13th ASIA Oil & Gas Conference in Kuala Lampur, June 16 a meeting with the Brazilian Sugarcane Industry Association (UNICA) in Sãu Paulo, June 17-18 an Environmental conference in Rio organized by Volvo Trucks, and finally on June 25-30 the Tällberg Forum in Dalarna, Sweden.

(Text in Swedish)

Runt om I världen diskuteras oljans framtid och vad priset kommer att bli. Andra energifrågor hamnar också i fokus. Jag försöker fånga upp det som är intressant i min omgivning, men det finns naturligtvis många andra frågor och händelser av intresse runt om i världen. På försök kommer jag att starta en frågespalt där ni kan ställa frågor mm. De intressantaste frågorna lyfter jag till huvud bloggen, andra kan få ett kort svar. Det finns en spalt för frågor på svenska och en för frågor på engelska.”

Juni blir en intensiv månad. På onsdag är det en konferens om Peak Oil och arkitektur. på fredag åker jag till Malaysia och 13th ASIA Oil & Gas Conference in Kuala Lampur. Sedan blir det Brasilien och den 16 juni ett möte med Brasiliens sockerrörs association i Sãu Paulo och den 17-18 en miljökonferens i Rio organiserad av Volvo lastvagnar. Månaden avslutas med Tällberg forum den 25 – 30 juni.

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt