Question about Oil and Economy

Posted on June 4, 2008

0


Questions: China, India and other nations subsidise oil in their domestic economy. I understand this as a reflection of that cheap oil is a precondition for building a society of the kind that we know in the global free-trade and growth economy. Is it possible that there is a price threshold where it becomes more profitable to sell oil than to use it? And what would be the consequences of such a price?

Answer: Energy creates welfare and it is energy that exists stored in oil. It can never be more profitable to sell oil than to use it if one has activities that need energy.

The figure above shows different nations’ per capita purchasing power and how much oil they use per person. The nations that are indicated with red are the world’s poorest south of the Sahara. Above them we have India and China indicated as large circles. In the USA the average wage is quite high but that requires a lot of oil. Sweden lies among a swathe of nations that live comfortably. The nations to our left are, among others, Germany, France and Great Britain that all use oil more efficiently than Sweden. With the exception of Norway there are no oil producing nations over a level of 25,000.

In 1980, China, India and Sub-Saharan Africa were all similarly poor. However, especially in China, things have improved. The correlation between growth and oil use is obvious.

We shall all consume less oil in order to preserve the climate, but the nations in southern Africa must increase their oil consumption in future.

My Ph.D. student Krisofer Jakobssen has written a report on this.

(Text in Swedish)

Fråga från Axhall: Kina och Indien m.fl. subventionerar oljan i den inhemska ekonomin. Jag uppfattar detta som en spegling av att förutsättningen för att bygga upp ett samhälle av det snitt som vi lärt känna i den globala free-trade- och tillväxtekonomin är billig olja. Kan man tänka sig en brytpunkt där det är mer lönsamt att sälja oljan än att använda den? Och vad skulle ett sådant brott innebära?

Svar: Energi skapar välfärd och det är just energi som finns lagrad i olja. Det kan aldrig bli mer lönsamt att sälja olja än att använda den om man har verksameter som behöver energi.

I figuren visas olika länders köpkraft per invånare och hur mycket olja man använder per person. De länder som är markerade med rött är världens fattigaste länder söder om Sahara. Ovanför har vi som stora cirklar Indien och Kina. I USA tjänar man ganska bra, men det kräver mycket olja. Sverige ligger i ett band av länder som har det bra. Länderna till vänster är bl.a. Tyskland, Frankrike och Storbritannien som alla använder oljan effektivare än Sverige. Med undantag av Norge hittar vi inga oljeproducerande länder över nivån 25000.

År 1980 var China, Indien och SSA lika fattiga, men i framförallt Kina har man fått det bättre. Sambandet mellan tillväxt och oljeanvändning är mycket tydlig. Just nu använder Kina lite mer är 7 miljoner fat om dagen. En tillväxt med 10 % kräver ytterligare 700000 fat om dagen. Allt detta måste importeras. Idag är importen 3.5 miljoner fat om dagen och en ökning med 700000 är en ökning med 20 %. Här har vi drivkraften bakom oljepriset.

Vi skall konsumera mindre olja för att rädda klimatet, men vad det gäller länderna i södra Afrika måste man i framtiden öka sin konsumtion.

Min doktorand Kristofer Jakobsson har skrivit en rapport av detta.

Advertisements
Posted in: Questions