Coca-Cola and gasoline, The Coke index

Posted on June 5, 2008

7


Around the world, truck drivers, taxi owners and almost everyone else are protesting against high gasoline prices. Many become angry when they see the charge for a full tank, and then the next moment they enter the shop of the gasoline station and buy a Coke without giving it a second thought. For this “black gold” they pay more per litre (or gallon) than they have just payed for gasoline.

We have a heatwave in Uppsala and when I filled the tank on my car I went in and bought a Coca-Cola (a half-litre plastic bottle). The price for that was more than double the litre cost of the gasoline.

It would be interesting to compare the price of Coca-Cola and gasoline in different parts of Sweden and the world and, in that way, get a global index. I hope that you will help me with it. The price for Coca-Cola should be only for a plastic bottle holding half a litre or the equivalent. Note down the price for normal (standard) gasoline and send it as a comment.

Here is a first example:

Nation: Sweden
Location: Uppsala
Gasoline station: Shell at Grindstugan
Price for Coke: 18 Swedish Crowns
Gasoline (normal) price: 13.95 Swedish crowns per litre

This means that the index for Coke – gasoline is 2.65, i.e. I payed nearly 3 times as much to quench my thirst.

One litre of gasoline contains energy equivalent equal to 10kWh, 10 kiloWatt hours. So that you can understand how much energy this is I will make the following comparison. A small “environmentally-friendly” car weighs approximately 1200 kg. We place this car at the foot of the Eiffel Tower that is 321 metres high. Then we attach a rope (in the spot where a towrope can be tied), climb to the top of the Eiffel Tower and, by hand, we pull the car to the top. We have then performed work equivalent to 1kWh. That means that the energy in one litre of gasoline is equivalent to lifting 10 cars or that one gallon could place 38 cars at the top of the Eiffel Tower. If you were paid for manual work (in kWh) at the same rate as the work that can be done using the energy in gasoline then you would call it slavery. The energy shortage before oil became available was the main reason for slavery.

If you consider the work involved in extracting, transporting, and refining crude oil, distributing the gasoline, and if you then add tax onto the cost, then you realise that the price of Coca-Cola must be far too high. You can cut your cost for Coke by drinking water, but it is hard to replace the gasoline.

 

(Swedish)
Runt om i världen protesterat långtradarchaufförer, taxiägare och de flesta andra mot höga bensinpriser. Många blir upprörda då man ser slutsumman för en fulltankad bil, men i nästa stund går man utan att tvekan in på bensinstationen och köpa en Coca-Cola. För detta ”svarta guldet” betala man mycket mer per liter (eller gallon) än vad man just betalat för bensinen.

Vi har värmebölja i Uppsala och då jag tankade min bil gick jag in och köpte en Coca-Cola (en halvliters pet-flaska). Priset för den var mer än dubbelt så högt än vad bensinen kostade.

Det skulle vara intressant att jämföra priset på Coca-Cola och bensin i olika delar av Sverige och världen och på så sätt få ett globalt index. Hoppas att ni vill hjälpa mig med det. Priset för Coca-Cola skall vara just för en plastflaska som rymmer en halv liter eller motsvarande. Notera bensinpriset för normal bensin och skicka det som en kommentar.

Här är ett första exempel:

Land: Sverige
Plats: Uppsala
Bensinstation: Shell vid Grindstugan
Pris för C-C: 18 Skr
Volym: ½ liter
Bensinpris (normal): 13.59 Skr per liter

Det betyder att indexet för C-C – bensin blir 2.65, det vill säga att jag betalade nästan 3 gånger mer för att släcka min törst.

En liter bensin innehåller energi motsvarande 10 kWh, kilowattimmar, och för att ni skall förstå hur mycket energi detta är vill jag göra följande jämförelse. En liten miljöbil väger cirka 1200 kg. Vi placerar denna bil vid foten av Eiffeltornet, som är 321 meter högt. Sedan knyter vi fast ett rep i fästet för bogsering, åker upp till toppen på Eiffeltornet och för hand drar vi upp bilden till toppen av tornet. Vi har då uträttat ett arbete som är 1 kWh. Det betyder att energin i en liter bensin motsvarar 10 bilar eller att en gallon kan placerar 38 bilar på toppen av Eiffeltornet. Om din lön för arbetet skulle vara vad du betalar för en liter bensin så skulle du kalla det för slaveri. Energibristen innan oljan var den största anledningen till slaveriet.

Betänker man arbetet med att utvinna, transportera och raffinera olja, köra ut bensinen och sedan på toppen bensinskatt inser man att priset för Coca-Cola måste vara allt för högt.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt