Energy and Newspapers

Posted on June 7, 2008

0


The trip from Uppsala to the hotel in Kuala Lumpur took 19 hours and the reception I received when I arrived was fantastic. It is noticeable that one has left the academic world and arrived in the world of oil! During a trip like this I try to collect as many international newspapers as possible. This time I found the Financial Times, USA Today, Herald Tribune and The Wall Street Journal. A unifying theme for all four was Hillary Clinton and her planned speech in Washington but, when I put on my energy filter, I caught an article in the Wall Street Journal. It asserts that the next president has three clouds on his horizon and they are “Housing”, “Energy” and “The Credit Crunch”. A deeper analysis, (that the newspaper did not do), would find that these three problems can all be boiled down to one – Energy. The USA is the nation that uses the most energy per inhabitant in the world, approximately 25% of the world’s total energy consumption, and lower availability of energy in the future will impact more severely on the USA than any other nation.

The aviation industry’s problems were a common theme for all four newspapers. USA Today declared that this summer’s ticket prices will be three to four times higher than last summer since six of the largest American companies have raised their prices. The highest increase will be for a flight between Detroit and Providence that has increased by 365%. The Financial Times reports that the American aviation industry is now making dramatic cost reductions and, in the business section, they state that we can expect more of the same. It is important to check ones insurance if one is out travelling!

The energy articles in the Herald Tribune mostly addressed the production of oil and reported that Iraq will increase its production by 200,000 barrels per day by contracting service companies to restore old oil wells. They reported also that the expected production in June will be 2.2 million barrels per day which is the highest production level since the USA, UK and Australia invaded Iraq. Iraqi oil production was higher before the invasion. The government’s production target will be 6 million barrels per day in 10 years. That is technically possible but it will require a completely different security situation and collaboration between all interested parties. The fact is that 7 giant oilfields can be developed and expected production from these fields are 3 million barrels per day.

In Bangkok I picked up The Wall Street Journal-Asia and the fact that Malaysia will raise the gasoline price by 40% has become big news. Previously the price was 3.50 Swedish Crowns (SEK) per litre (US$2.24/gallon) and now it will be SEK4.90/litre (US$3.13/gallon). For Swedes that pay over SEK13/litre that is still very cheap. Cars were also a theme in the Financial Times. They report that sales of SUVs are plummeting dramatically and the future of car manufacturers seems less bright.
The biggest news for me was not to be found in the newspapers but was served up when I turned on the TV. During my trip the price of crude oil had risen by US$16 per barrel. It seems as though nothing is impossible these days. Peak Oil is stirring the pot and we will see what dish we get to eat in the future.

Farthest back in the newspaper is sport and in USA Today there is an article on the final in the North American National Hockey League and the Stanley Cup. The Red Wings and Detroit became the best team and, of course, it is completely justified that Sweden’s pride Henrik Zetterberg was declared king of the final and the tournament’s most valuable player.

Resan från Uppsala till hotellet i Kuala Lumpur tog 19 timmar och mottagandet då jag kom fram var fantastiskt. Det märks att man lämnat den akademiska världen och hamnat i oljans värld. Under en resa som denna försöker jag plocka på mig så många internationella tidningar som möjligt. Denna gång blev det Financial Times, US Today, Herald Tribune och The Wall Street Journal. En samlande nyhet för alla fyra var Hillary Clinton och hennes planerade tal i Washington och om jag lägger på mitt energifilter blir det en artikel i WSJ som fastnar i det. Man konstaterar att nästa president har tre moln på himmelen och det är ”Housing”, ”Energy” och ”The credit crunch”. En djupanalys, som tidningen inte gör, kokar ihop alltihop till ett enda problem, ”Energy”. USA är det land i världen som per invånare använder mest energi, cirka 25 % av världen totala energikonsumtion, och ett minskat utbud i framtiden kommer att drabba USA mer än något annat land.

Flygindustrins problem var ett gemensamt tema i de fyra tidningarna. US to Day konstaterade att sommarens biljettpriser kommer att var tre till fyra gånger högre än vad de var förra sommaren eftersom sex av de största amerikanska bolagen höjt sina priser. Toppnoteringen blir en flygning mellan Detroit-Providence som ökade med 365 procent. FT konstaterar att den amerikanska flygindustrin nu gör dramatiska nedskärningar och i företagsdelen konstaterar man att vi kan vänta oss fortsatta nedskärningar i den amerikanska flygindustrin. Det gäller att titta igenom sina försäkringar om man är ute och reser.

Energiartiklarna i HT behandlar mer själva produktionen av olja och man noterar att Irak skall öka sin produktion med 200000 fat om dagen genom att skriva kontrakt med servicebolag, som skall rusta upp gamla oljekällor. Man noterar också att den förväntade produktionen i juni kommer att vara 2,2 miljoner fat om dagen vilket är den högsta produktionssiffran sedan USA och UK invaderade Irak. Produktionen var högre innan invasionen. Regeringens målsättning är produktionen om 10 år skall vara 10 miljoner fat om dagen. Tekniskt möjligt, men det kräver en helt annan säkerhet och samarbete mellan alla parter.

I Bankok plockar jag upp WSJ-Asia och nyheten om att Malaysia höjer bensinpriset med 40 % blir en stor nyhet. Tidigare var priset 3.50 Skr per liter och nu blir det 4.90 Skr per liter. För oss i Sverige som betalar över 13 Skr per liter är det fortfarande väldigt billigt. Temat bilar har också sin plats i FT. Man oterar att försäljningen av SUV:ar nu rasar dramatiskt och bilindustrins framtid verkar mindre ljus.

Den största nyheten för mig fanns inte i tidningarna utan den fick jag serverad då jag slog på TV:n. Under min resa hade priset på råolja stigit med 16 dollar per fat. Det verkar som om ingenting är omöjligt i dessa dagar. Peak Oil rör om i grytan och vi får se vilken huvudmeny vi får i framtiden.

Längst bak i tidningen hittar man sporten och i US to Day finns en artikel om finalen i den nordamerikanska hockeyligan och Stanley Cup. Red Wings och Detroit blev bästa lag och det är ju inte helt fel att Sveriges stolthet Henrik Zetterberg blev utsedd till slutspelets kung och till turneringens mest värdefullaste spelare.

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt