Question: Running on water?

Posted on June 8, 2008

2


Question: There is quite a lot of talk about successful alternatives to fossil energy types. H Ho gas is mentioned in this news story (http://www.youtube.com/watch?v=J9iWaCMbw60). Micro-organisms that can produce fossil fuels are also mentioned here and there. What do you think of these? Is it humbug or are there future solutions hidden in these?

Answer: When one listens to this news report one can get the impression that cars can run on water – “Just take water and electricity…” is the prescription given to cure the problem. It is not water that provides the energy but the electricity. Only part of the energy that goes to produce hydrogen gas, H2, plus 2OH from water, is retrieved when one then burns the hydrogen gas. It is certainly more economical to use the electricity directly to power a car. (One cannot write Ho because that is another element, Holmium, that was, in fact, discovered in Sweden)

Microorganisms can produce both hydrogen gas and oil compounds but we have a long way to go before we can talk about a system that can give useable quantities.

(Swedish)
Fråga: Det figurerar en hel del prat om lyckade alternativ till fossila energislag. HHo gas (http://www.youtube.com/watch?v=J9iWaCMbw60) och microorganismer som kan framställa fossila bränslen nämns lite här och där. Vad anser du om detta? Är det humbug eller finns det framtida lösningar gömt i detta?

Svar: Då man lyssnar på nyhatsinslaget kan man få intrycket att bilen gå på vatten, ”Take water and elektricety” är receptet. Det är inte vatten som ger energi utan elektriciteten. En del av den energi som går åt att producera vätgas, H2, plus 2OH (Ho kan man inte skriva för det är ett annat grundämne, Holmium, som man faktiskt för första gången hittade i Sverige) får man tillbaka då man bränner vätgasen igen. Det är säkert mer ekonomiskt att använda elektriciteten direkt för att driva bilen.

Vad det gäller mikroorganismer så kan de producera både vätgas och basen för olja, men vi har långt kvar innan vi kan prata om något system som kan ge användbara mängder.

Advertisements
Posted in: Questions