Summary of the 13th Asia Oil and Gas Conference

Posted on June 15, 2008

0


(English will come)
Kom hem till Arlanda och Sverige torsdag morgon, studentuppvaktning i Jönköping på fredag och nu på lördag bar det iväg till Göteborg och Landvetter flygplats. Den långa resan till Sao Pauli ger mig möjlighet att summera besöket i Kuala Lumpur.

Petronas, det statliga nationella oljebolaget, är mycket betydelsefullt för Malaysia. På onsdagen var jag inbjuden till huvudkontoret och bolagets forskningschef presenterade statistik för bolaget. Han nämnde att bolaget är administrerat direkt under premiärministern. Ungefär 35 % av landets budget kommer från Petronas inkomster och bolaget är det åttonde största oljebolaget i världen sorterat efter vinst. Skillnaden mellan Norge och Malaysia är att landet tagit hand om sina egna naturresurser medan Norge har fördelat resurserna som korten i en kortlek till alla internationella oljebolag som varit intresserade. De fördelaktiga norska skatteavdragen har sedan medfört att bolagen förlagt stora delar av utvecklingsarbetet till Norge för att reducera vinsten. Erfarenheten från detta arbete användes naturligtvis i Norge men även i övriga världen. Lite förenklat kan man säga att de norska skattebetalarna fick vara med och betala för vinsterna som bolagen idag gör i övriga världen.

Vi hade diskussioner om det globala energisystemet och hur Petronas skulle förhålla sig till verkligheten. Mötet avslutades i mycket positiv anda och man uttrycket intresse för framtida samarbete med Uppsala universitet. Vi bjöds in att återkomma för realförhandlingar så snart som resschemat tillät en avstickare till Kuala Lumpur. Det verkar som om vi snart kan addera Malaysia till listan av samarbetspartner.

Kipling lär ha sagt att ”Öst är öst och värst är väst och aldrig mötas de två”. Historien visar att vi haft två kulturella centra. Den österländska med Kina och Japan som ledande nationer och i väst hade vi de grekiska och romerska kejsardömena. Med vapen i handen tog de Europeiska länderna kontroll över världen då man utvecklade skeppsbyggnadskonsten. Vapenmakt är det som fortfarande definierar en supermakt. Vi som hoppas och tror att världens framtid skall formas utan vapen är fortfarande i underläge men med hjälp av informationsteknologi finns det nya möjligheter. Vi går mot ett globalt tillstånd där tankar och idéer får allt större makt och detta tillstånd kommer att gynna öst för att det helt enkelt finns fler hjärnor i öst. Öst blir inte väst utan väst får förmodligen anpassa sig efter öst, som kommer att ta en allt större del av den kvarvarande oljan.

Kishore Mahbubani markerade att vi förmodligen ser det första steget i denna riktning. Ekonomierna i öst ökar fortfarande trots det höga oljepriset, och det framtida oljepriset kommer förmodligen att bestämmas av Kinas vilja att betala. (Jag rekommenderar att ni läser hans bok ”The New Asian Hemisphere”)

I World Energy Outlook 2007 hade IEA i sitt referensscenario en oljeproduktion på 116 miljoner fat om dagen. Total angav som högsta produktionssiffra 100 miljoner fat om dagen och experter som jag diskuterade med var även tveksamma till denna siffra. Vår grupp, Globala energisystem, vid Uppsala universitet har angett en gräns vad det gäller maximal produktion som sträcker sig från 85 till 93 miljoner fat om dagen som maximal produktion. Sakta med säkert närmar sig andra aktörer detta intervall.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt