An economist’s view on oil

Posted on June 16, 2008

1


On last Sunday’s P1-program ”Goodmorning world” (P1 is a publicly funded Swedish nationwide radio station) the economics journalist Olle Rosander and yours truly discussed the oil difficulties in the 1970s and 1980s compared with today.
Olle Rosander considers that, ”nobody had any idea that this would happen now”. It is obvious that he has not read what I have written, or maybe that he thinks that it is only “craziness” because he cites national economist Marian Radetski. As I mentioned previously in this blog, we were already warning of this crisis back in 2001.
Furthermore, Olle Rosander considered that there is no physical shortage: ”The oil exists, it is just a question of paying a sufficient price and it will come”.
Completely correct. For those that have the means to pay there is oil to buy, but there is a shortage for those that do not have the means. One can also assert that there is no shortage of works by Pablo Picasso (he was very productive) – one only needs to pay a sufficient price to own one of his paintings. The difference between a work of Picasso and oil is that one does not burn the paintings. Eventually, a physical shortage of oil must, in fact, occur because there is only a limited amount one can use. There will never be a shortage of works by Picasso.
Of course there will be alternative energy sources in the future, but if we do not prepare then they will be extremely expensive. It is the need for these alternatives that we want everyone to become aware of. If we can get that message through then the transition can occur in such a way that others apart from those that can pay high prices can also be part of the future.
Olle Rosander’s future is not for everyone.

(Swedish)

I söndagens P1-program ”Godmorgon världen” diskuterade ekonomijournalisten Olle Rosander och undertecknad oljeproblematiken på 1970-, 1980-talet jämfört med dagens problem. (För den som vill lyssna på inslaget så finns det på SR:s hemsida)

Olle Rosander anser att ”ingen hade en aning om att detta skulle hända nu”. Det är helt klart att han inte har läst vad jag skrivit, eller kanske att han tyckt att det bara var ”tokerier”, för att citera nationalekonomen Marian Radetski. Som jag tidigare nämnt varnade vi för detta redan 2001.

Vidare ansåg Olle Rosander att det inte finns någon fysisk brist: ”Olja finns, det är bara en fråga om att betala så kommer den.”

Helt riktigt, för den som har råd att betala så finns det olja att köpa, men det finns en brist för de som inte har råd. Man kan också hävda att det inte finns någon brist på tavlor av Pablo Picasso (han hade en stor produktion) det är bara att betala priset så kan man bli ägare till en oljemålning av Picasso. Skillnaden mellan en tavla av Picasso och olja är att man inte eldar upp tavlan men det gör man med oljan. På sikt blir det faktiskt en fysisk brist på olja eftersom det finns en begränsad mängd som man förbrukar. Det kommer aldrig att bli brist på tavlor av Picasso.

Visst kommer det andra alternativ i framtiden, men om vi inte förbereder oss kommer det att bli mycket dyrt. Det är just behovet av dessa alternativ som vi vill att alla skall bli medvetna om. Om vi blir det kan övergången ske på ett sätt så att även andra än de som kan betala höga priser kan vara med i framtiden.

Olle Rosanders framtid är inte för alla.

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt