Ethanol in Brazil, Part 1

Posted on June 17, 2008

0


Brazil has 378 factories producing ethanol and 70% of production occurs in the province Sao Paulo. Three weeks ago I met the president of the “Brazil Sugar Industry Association” in Gothenburg and when he heard that I would be travelling to Brazil he invited me to the Association’s head office in Sao Paulo to discuss Brazilian ethanol production. He promised also to organise an excursion to a producer in the proximity of Sao Paulo.

The producer was Usina Acucareira Ester S.A., that lies less than two hours by car from Sao Paulo. According to its managing director Felicio Cintra do Prado Jr it is a middle-sized family-owned company founded in 1898 and, in terms of production etc., it is not the most advanced company in Brazil. What he showed me was their particular way of doing things and it could look different in other parts of Brazil. In terms of ethanol production he declared that they produced approximately 0.5% of Brazil’s alcohol.

A first lesson was that they principally produced sugar and that most ethanol producers in Brazil produce sugar. That means that production of sugar products such as candies/sweets should be treated in the same way as ethanol. We know that our increased standard of living has resulted in an increase in sugar consumption. We drink much too much Coca-Cola (with thoughts of my Coke index/scale).

Furthermore, high quality 96% ethanol is sold to producers of spirit drinks around the world. If I understood correctly, Smirnoff buys spirit from them for production of vodka. All of a sudden the negative environmental impact of ethanol-powered cars is the same as for their vodka-drinking owners! Who said life is simple?

The person responsible for the growing the sugar cane was named Thiago and we travelled out to an area where they were harvesting sugar cane. Approximately 60% of the company’s planted area is harvested by machine and it was that harvest we visited. The factor that determines whether it is more efficient to use a machine or to harvest by hand is the slope of the ground. If the gradient exceeds 12% then harvesting must be performed manually.

He explained that when the dried lower leaves get in the way then harvesting must occur by hand, they must burn the leaves. The dry leaves are hazardous for the workers that must use sharp knives to cut off the sugar cane. According to an agreement with the government, by 2014 there will be no more burning of dry leaves before harvest. They need to develop new machines that can handle steeper slopes so that manual harvesting can cease. Some of those that currently harvest the sugar cane manually can get work driving the new machines but most will need to find other employment. The job market in cane harvesting is contracting.

When we return to the ethanol plant two tanker-trucks with ethanol are just leaving. As a Swede I’m proud that one had the brand VOLVO on the radiator and the other was marked Scania, the two Swedish companies that make trucks.

We continued to discuss the company’s production and I can state that it had grown by approximately 30% in recent years. Almost the entire increase comes from production by contract growers. We discussed what this volume has displaced in terms of food production and I can state that it is land that was used for cattle production. We discussed if this means that meat production is pushed closer to the rainforests a long distance from Sao Paulo and they consider that it is rather that meat production has become more efficient on the remaining land.
(To be continued)

(Swedish)

Brasilien har 378 fabriker som producerar etanol och 70 procent av tillvärkningen sker i provinsen Sao Paulo. För tre veckor sedan träffade jag presidenten för ”Brazil Sugar Industry Association” i Göteborg och då han hörde att jag skulle till Brasilien bjöd han in mig till huvudkontoret för diskussioner etanolproduktion i Brasilien och han lovade också att ordna ett besök hos en producent i närheten av Sao Paulo.

Det blev Usina Acucareira Ester S.A., som låg på mindre än två timmars bilresa från S.P. Enligt VD Felicio Cintra do Prado Jr är det ett medelstort familjeägt företag som startade sin verksamhet 1898 och vad det gäller produktion mm är man inte det mest avancerade företaget i Brasilien. Vad man visade upp var deras verklighet och verkligheten kunde se annorlunda ut i andra delar av Brasilien. Vad det gäller produktion av alkohol konstaterade vi att man producerade ungefär en halv procent av Brasiliens alkohol.

En första lärdom var att man framförallt producerade socker och att det flesta producenterna i Brasilien producerade socker. Det betyder att produktion av sötsaker som smågodis borde behandlas på samma sätt som etanol. Vi vet att vår ökade levnadsstandard har resulterat i en ökning av sockerkonsumtionen. Vi dricker alltför mycket Coca-Cola (med tanke på mitt Coke index).

Dessutom säljs 96 procentig etanol med hög kvalitet till spritfabriker runt om i världen. Om jag förstod det rätt köpte Smirnoff sprit av dem för produktion av vodka. Helt plötsligt blir etanolbilarnas miljöproblem de samma som de vodkadrickande ägarnas. Vem kan påstå att livet är enkelt.

Ansvarig för själva odlingen av sockerrör är Thiago och vi åkte ut till ett område där man just höll på att skörda sockerrör. Ungefär 60 procent av bolagets areal skördas med maskiner och det var den mekaniska skörden som vi besökte. Vad som avgör om det sker effektivt med maskiner eller mindre effektivt för hand är marklutningen i planteringarna. Överstiger den 12 % måste det med dagens teknik ske manuellt.

Man förklarar att de torkade nedre bladen är i vägen då man för hand skall skörda sockerrören och att de utgör en säkerhetsrisk för arbetarna som med vass knivar skall hugga av sockerrören, men 2014 upphör eldningen av de torra bladen enligt ett avtal med staten. Man måste utveckla nya maskiner som klarar brantare sluttningar och manuell skörd upphör. Några av de som idag skörda sockerrör manuellt kan få arbete med att köra de nya maskinerna, men de flesta får söka sig annat arbete. Arbetsmarknaden krymper.

Då vi kommer tillbaka till anläggningen skall två tankbilar med sprit just lämna anläggningen. Som svensk blir man stolt för att en har märket VOLVO på kylaren och på den andra står det Scania.

Vi fortsätter att diskutera bolagets verksamhet och jag konstaterar att den vuxit med ca 30 procent de senaste åren. Nästan hela ökningen kommer från produktion av kontrakterade odlare. Vi diskuterar vad denna volym har ersatt vad det gäller matproduktion och jag kan konstatera att det är mark som används till boskapsuppfödning som kommit in som ny produktion. Vi diskuterar om detta medför att köttproduktionen flyttas närmare regnskogarna långt bort från Sao Paulo och man anser att det snarare är så att produktionen blir mer effektiv på den återstående arealen.

(Fortsättning följer)

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt