Volvo and seven CO2-neutral solutions

Posted on June 22, 2008

0


On 17-18 June Volvo Trucks organised ”Volvo Environmental Press Seminar 2008” in Rio de Janeiro. Representatives from the daily newspapers and specialist journals were invited and approximately 35 journalists had responded. Yours truly was given the honour of beginning the presentations with a lecture on “Peak Oil and Climate Change”, i.e. a run through of the publication I wrote for the OECD.

Then Professor Marcia Valle Real described the energy situation in Brazil and, most importantly, the potential for biofuel. 61 new ethanol factories are planned by 2010 and it was discussed whether Brazil would become ethanol’s Saudi Arabia.

Day 2 began with Lars Mårtensson from Volvo who presented their environmental investments. The star feature was the fact that there are now two hybrid garbage trucks in operation. Different variants of biodiesel were discussed and interest was very great among the journalists.

Another item of interest was Andres Kellström’s presentation of Volvo’s seven solutions with CO2 neutral solutions for the future. The idea is that they are ready if the politicians can dare to make the necessary decisions.

Volvo Trucks is the first vehicle maker to officially give Peak Oil as a guiding factor for their future production. Of course, I wish them well in the future.

(Swedish)

Den 17-18 juni ordnade Volvo lastvagnar ”Volvo Environmental Press Seminar 2008” i Rio de Janeiro. Representanter för dagspress och specialtidskrifter var inbjudna och ca 35 journalister hade hörsammat inbjudan. Undertecknad fick äran att inleda med ett föredrag om “Peak Oil and Climate Change” dvs en genomgång av den publikation som jag skrev för för OECD.

Sedan beskrev professor Marcia Valle Real energisituationen i Brasilien. Och framförallt potentialen för biodrivmedel. Fram till 2010 planerades det 61 nya etanolfabriker och man diskuterade om Brasilien skulle bli etanolens Saudiarabien.

Dag två började med att Lars Mårtensson från Volvo presenterade deras miljösatsningar huvudnumret var det faktum att det nu finns två hybridsopbilar i drift. Olika varianter av bio-diesel diskuterades och intresset var mycket stort bland journalisterna

Huvudnumret var Andres Kellströms presentation av Volvos sju lösningar med CO2 neutrala lösningar för framtiden. Man menar att man är redo bara politikerna törs fatta beslut.

Volvo lastvagnar är den första biltillverkaren som officiellt anger att Peak Oil är en av drivlinorna för framtida produktion. Självfallet önskar jag dem lycka till i framtiden.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt