Koreans, Koreans and more Koreans

Posted on June 24, 2008

0


During the last month I have had a number of conversations with Koreans who, as I understood it, were agents for a TV-team making a documentary about Sweden’s effort to become independent of oil by 2020. When prime minister Göran Persson was questioned by Uppsala Nya Tidning on why he had established the oil commission he said, ”There is, of course, someone in Uppsala named Aleklett who says that the oil is running out”.

At the end of 2006 I was invited to South Korea and my presentation as well as an interview with me was recorded. Apparently, segments of these have been shown on TV and have become part of the energy debate in South Korea. According to what I have heard, my viewpoints on Peak Oil are so important that they will be the core part of the coming documentary. Midsummer was the week that the TV team was to be in Sweden to film here and, as you know, this coincided with my trip to Brazil. The last minute solution was that I was to be available for filming at 10AM on Midsummer day.

When I came in to the Ångström Laboratory for the filming I was amazed because I found there not only the TV team but also a journalist with a representative from the Korean embassy that was to help the former with translation. In all these conversations with the Koreans I had, in fact, set up interviews with two teams without realising it. This worked out well because I had also organised that they would discuss wave-power with Professor Mats Leijon so both parties could be busy.

When the interviews were done I told them that there is a Korean company that had built a demonstration track for a rail-guided personal transport system, Pod-car,, so we finished by looking in through the gates of the compound. They would contact the company when they were back in South Korea. I was promised a copy of the documentary film and newspaper articles and it will be exciting to see the finished products. I will return to the things that we discussed during the interviews later.

(Swedish)

Under den senaste månaden har jag fått ett antal samtal från Koreaner som, så som jag uppfattade det, varit agenter för ett TV-team som höll på att göra en dokumentärfilm om Sveriges strävan att bli oljeoberoende fram till år 2020. Då stadsminister Göran Persson utfrågades av Uppsala Nya Tidning om varför han hade tillsatt oljekommissionen sa han: ”Det finns ju någon här i Uppsala som heter Aleklett som påstår att oljan håller på att ta slut”.

I slutet av 2006 var jag inbjuden till Sydkorea och mitt föredrag liksom en intervju med mig spelades in. Tydligen har delar av detta visas på TV och varit del av energidebatten i Sydkorea och enligt vad man påstod är mina synpunkter om Peak Oil så betydelsefulla så att de skulle vara centrala för dokumentärfilmen. Midsommarveckan var den vecka som TV-teamet skulle vara i Sverige och filma och som ni vet sammanträffade detta med min reas till Brasilien. Nödlösningen blev att jag fick ställa upp på midsommardagen kl 10:00.

Då jag kom till Ångströmlaboratoriet blev jag förvånad för där fanns inte bara TV-teamet utan även en journalist med en representant från ambassaden som skulle hjälpa honom med översättning. I alla dessa samtal med Koreaner hade jag i verkligheten stämt möte för intervju med två team samtidigt utan att jag hade förstått det. Nu löste det sig bra för jag hade också ordnat att man skulle diskutera vågkraft med professor Mats Leijon så de båda teamen kunde varva.

Avslutningsvis tipsade jag om att det fanns ett koreanskt företag som byggt en demonstrationsbana för spårbunden personlig transport, Pod-car, och vi avslutade genom att titta in genom grindarna till anläggningen. Väl tillbaka i Sydkorea skulle man ta kontakt med företaget. Jag lovades kopia av dokumentärprogrammet och tidningsartiklar och det skall bli spännande att se slutresultatet. Vad som kom med av allt det vi diskuterade får jag återkomma till.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt