Tällberg Forum – Day 5

Posted on June 30, 2008

2


On Sunday morning, it was time to summarise the group’s thoughts into a few images. The group’s image shows a mega project whereby solar energy from the Sahara can supply Africa and Europe with electricity; micro projects in developing regions and in dense cities that will supply electricity and heat to the inhabitants; and a prototype for political action where we at any cost must avoid the use of coal.

The image from our sub-group shows in the middle ”the climate killing power of fossil fuel reserves”. The dominating threat from coal is clearly visible and – compared with coal – oil and gas are small bombs; but we shouldn’t forget that in the next few years oil and gas will contribute with greater emissions than coal. We propose a ”Global Coal Disarmament Commission”, that we finance through fees related to the countries’ emissions of CO2. The money shall be used to convert the black coal to green, and to make social and economic agreements with the inhabitants of areas that are afflicted by cutbacks in the coal industry.

Tällberg Forum 2008 ended with a speech by Kofi Annan, former secretary general of the UN, and he received an award from the Tällberg Foundation. Instead of me summarizing the speech, I suggest that you listen to it directly (go to the speech etc).

The final surprise was Kofi Annan on the drums and Bo Ekman on the base, together with the musicians, ending this year’s forum with a jam session (don’t miss it, here).

Other demand events at Tällberg Forum

(Swedish)

På söndag förmiddag var det dags att koka ihop gruppens tankar till några få bilder. Gruppens bild visar megaprojektet där solenergi från Sahara skall försörja Afrika och Europa med el, där microprojekt i utvecklingsområden liksom i folktäta städer skall försörja invånarna med el och värme, och prototypen för politiskt handlande där vi till varje pris måste förhindra användning av kol.

Bilden från vår subgrupp visar i mitten ”the climate killing power of fossil fuel reserves”. Kolets dominerande risk syn tydligt och jämfört med kol är olja och naturgas små bomber, men vi skall inte glömma att olja och kol de närmaste åren kommer att bidra med större utsläpp än kol. Vi föreslår en ”Global Coal Disarmament Commission”, som vi finansierar med avgifter relaterade till ländernas utsläpp av CO2. Pengarna skall användas till att förvandla det svarta kolet till grönt och till att sluta sociala och ekonomiska avtal med invånarna i områden som ekonomiskt drabbas av nedskärningar inom kolindustrin.

Tällberg forum 2008 avslutades med ett tal av Kofi Annan, f.d. generalsekreterare för FN, och att han fick mota en utmärkelse från Tällberg Foundation. Istället för att referera talet föreslår jag att ni direkt lyssnar till hans tal. (gå till talet mm).

Den stora avslutande överraskningen blev att Kofi Annan på trummor och Bo Ekman på bas tillsammans med musikanterna avslutade årets forum med en jamsession (missa inte att lyssna till detta).

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt