Last Summer with Ceape flights/Sista Sommaren med billiga flygresor

Posted on July 5, 2008

2


Every leading newspaper around the world now has articles on the aviation industry. The price of aviation fuel is breaking all records. Previously it was gasoline that had the greatest effect on fuel prices but now it is diesel and aviation fuel follows the diesel price. Maybe that purchase of a holiday house in Thailand was not so well thought-through!

If you feel deceived when it comes to the future costs of air travel then it is e.g. macroeconomists such as Marian Radetzki that should share some of the blame. In the spring of 2001 I wrote four contributions in the “Focus” section of the Swedish national newspaper Svenska Dagbladet, and that which we are now experiencing was discussed as probably occurring around 2010. Professor Marian Radetzki engaged in a polemic against me and asserted that my views were madness. His strongest counter-argument was that established organisations and financial institutes had a different view:
“The IEA, (International Energy Agency), DoE (US Department of Energy), The World Bank, the EU, Goldman Sachs and others consider that the price of oil in 2020 will be between 18 and 27 dollars. If Kjell Aleklett is right then we can expect completely different prices in 2020”. These prestigious voices showed that we were engaging in madness.

I wonder if Marian remembers these views from 2001? At that time Marian and I had a debate at the Stockholm School of Economics and, after the debate, there was a late supper. Marian’s wife was also there and listened when she heard my views. When Marian left to refill his glass she whispered to me a little carefully, “I believe, in fact, that there is a little truth in what you say”. Is seems we men must admit that our wives quite often are correct!

I don’t know if I will use as evidence that I was correct that the price of crude oil is now US$140 per barrel. However, we can declare that the prestigious organisations cited above were wrong in 2001 and later years about the price of oil.

The aviation industry does not pay tax on its fuel. Despite that, fuel constitutes 40% of their running costs and so a doubling of the price means a dramatic cost increase. This summer’s chartered flights were sold when the oil price was half of today’s. Next summer the prices will be something different completely. Many will not be able to afford them. So take the opportunity while you can to enjoy the last summer of cheap air travel!

(English will come)

Varje ledande tidning runt om i världen har nu artiklar om flyget. Priset på flygbränsle slår alla rekord. Tidigare var det bensinen som var prisbildande men nu är det diesel och flygbränslet följer dieselpriset. Det där köpet av huset i Thailand var kanske inte så genomtänkt.

Om du känner dig lurad vad det gäller framtidens kostnader för flyget så är det t.ex. nationalekonomer som Marian Radetzki som har del i detta. Våren 2001 skrev jag fyra inlägg på Brännpunkt, Svenska Dagbladet, och det vi nu upplever diskuterades som troligt runt 2010. Professor Marian Radetzki gick i polemik mot mig och menade att mina åsikter var tokerier. Hans starkaste motargument var att etablerade organisationer och finansinstitut hade en annan åsikt:

”IEA, International Energy Agency, DoE, US Department of Energy, The World Bank, EU, Godlman and Sachs, m.fl. anser att priset på olja år 2020 kommer att vara mellan 18 och 27 dollar. Om Kjell Aleklett har rätt är det helt andra priser som vi kan vänta oss 2020.” Dessa prestigefulla röster visade att vi sysslade med tokerier.

Jag undrar om Marian kommer ihåg dessa synpunkter från 2001. Vid denna tidpunkt hade Marian och jag en debatt på Handelshögskolan i Stockholm och efter debatten fanns det lite vickning. Marians fru var också med och lyssnade då hon hört om mina åsikter. Då Marian gick och hämtade lite påfyllning viskade hon lite försiktigt till mig, ”Jag tror faktiskt att det ligger lite sanning i det du säger”. Hur ofta kan vi män inte konstatera att våra fruar ganska ofta får rätt.

Jag vet inte om jag skall använda som bevis på att jag hade rätt att priset på råolja nu ligger på 140 dollar per fat. Vi kan dock konstatera att ovan namngivna prestigefulla organisationer år 2001 och senare har haft fel vad det gäller priset på olja.

Flyget betala ingen skatt på sitt flygbränsle och då 40% av driftkostnaden är bränslet blir en fördubbling av priset en dramatisk kostnadsökning. Sommarens charterresor såldes då oljepriset var hälften av dagens. Nästa sommar blir det helt andra priser. Många kommer inte att ha råd med detta. Passa på och njut av sista sommaren med billiga flygresor.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt