ASPO 2007 in Barcelona

Posted on July 15, 2008

0


The first ASPO conference was organised in Uppsala in 2002 and now it is time for the seventh conference that will be in Barcelona on 20 and 21 October. Yesterday I was in Barcelona and discussed various details with the local organisers. Details about the conference can be obtained by going to ASPO’s homepage, www.peakoil.net.

First we looked at the fantastic conference venues in the World Trade Centre at Barcelona’s harbour. The plenary hall can hold 450 people and will set a wonderful scene for the conference. The high price of oil means that interest to attend the conference should be great.

Lavanguardia is Barcelona’s largest newspaper and we were invited to the editorial office by the head of the economics editorial staff Ramon Aymerich Piqué to discuss the conference and Peak Oil. We tried to explain the difference between the problems “underground” and “above ground”, i.e. the terminology that the head of the IEA, the CEO of BP and others use. They assert that there are no problems underground and that today’s high oil price results from factors above ground. We at ASPO say that the problems exist mainly underground, i.e. that it is the geological factors that determine the economic reality above ground. It will be interesting to see what the newspaper will write.

The programme for the conference is beginning to take form, but we will need more of our intended speakers to confirm their participation before we can release details.

(Swedish)

Den första ASPO- konferensen organiserades i Uppsala år 2002 och nu är det dags för den sjunde konferensen som skall vara i Barcelona den 20, 21 oktober. Igår var jag i Barcelona och diskuterade olika detaljer med de lokala arrangörerna. Detaljer om konferensen kan i få genom att gå till ASPO:s hemsida, www.peakoil.net.

Först tittade vi på de fantastiskt fina konferenslokalerna i World Trade Center i Barcelonas hamn. Plenumsalen kan ta 450 personer och den blir en fantastiskt fin inramning till konferensen. Med tanke på det höga oljepriset borde intresset vara stort för att komma till Barcelona.

Lavanguardia är Barcelonas största tidning och vi var inbjudna till redaktionen av ekonomiredaktionens chef Ramon Aymerich Piqué för att diskutera konferensen och Peak Oil. Vi försökte förklara skillnaderna mellan de problem som finns under jord och de som finns ovan jord, dvs den terminologi som chefen för IEA, CEO för BP med flera använder. Man hävdar att det inte finns några problem under jord utan dagens höga oljepris styrs av faktorer ovan jord. Vi i ASPO menar att det framförallt finns problem under jord, dvs att det är de naturvetenskapliga faktorerna som styr den ekonomiska verkligheten ovan jord. Det skall bli intressant att se vad tidningen kommer att skriva.

Programmet för konferensen börjar ta form, men vi behöver att fler av våra tilltänkta föredragshållare bekräftar sitt deltagande innan vi kan gå ut med detaljer.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt