Crude futures below $130/bbl

Posted on July 20, 2008

5


During a few months the price of oil has been driven up to a level over $140 per barrel and we have heard speculation of future prices of $200 per barrel. However, at the end of last week the price sank by approximately 10% to a level under $130 per barrel. How should we interpret this?

Since I am a scientist rather than an economist I usually have no hard opinions on future price developments but, historically, there is usually a price increase during spring when gasoline and diesel are being prepared for summer’s holiday travels. During the summer months the price usually goes down to then increase again in September/October when preparations are being made for winter consumption. Before Christmas there is usually another little dip in the price.

The question is if this decline that we now see reflects this phenomenon or if we have reduced demand because we are deciding to leave the car at home more often. During the first five months of the year car traffic in Sweden has decreased by 1.3% and it will be interesting to see how holiday travels will be affected by the high price of gasoline. One can also see that the high price of diesel is hitting trucking hard and there will certainly be many drivers who will throw in the towel before the year is out.

International events such as the discussions in Geneva on the Iranian atomic energy programme and the end of a strike by oil workers in Brazil are other factors that can lower the price. Many economists say that $140 per barrel is a magic boundary and what we see now shows that this can, in fact, be true.

We don’t need a higher price at the moment for more and more people to understand that it is the warning bells from Peak Oil that we are hearing.

(Swedish)

Under några månader har oljepriset pressats till en nivå över $140 per fat och vi har sett spekulationer där man nämnt framtida priser på $200 per fat, men i slutet av förra veckan sjönk priset med ca 10% till en nivå under $130 per fat. Hur skall vi tolka detta?

Eftersom jag inte är ekonom utan naturvetare har jag normalt inga bestämda åsikter om framtidens prisutveckling, men historiskt brukar det vara en prisökning under våren då man förbereder bensin och diesel till sommarens semesterresor. Under sommarmånaderna brukar priset gå ner för att på nytt öka i september, oktober då man förbereder vinterns konsumtion. Framåt jul brukar det på nytt vara en liten svacka i priset.

Frågan är om den nedgång som vi nu ser beror på detta fenomen eller om vi har en minskad efterfrågan för att vi allt oftare väljer att ställa bilen där hemma. Under årets första 5 månaderna har biltrafiken i Sverige minskat med 1,3 % och det skall bli intressant att se hur våra semesterresor kommer att påverkas av det höga bensinpriset. Man ser också att det höga priset på diesel nu slår hårt mot åkerinäringen och det blir säker många åkare som får slänga in handuken innan året är slut.

Internationella faktorer som diskussionerna i Genève om det iranska kärnkraftprogrammet och en avblåst strejk i Brasilien är andra faktorer som kan påverka priset nedåt. Flera ekonomer säger att $140 per fat är en magisk gräns och det vi nu ser kan visa att det faktiskt är så.

Just nu behöver vi inte ett högre pris för att allt fler förstår att det är varningsklockorna från Peak Oil som vi hör.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt