Svart guld göms i sand / Svart guld göms i sand

Posted on July 31, 2008

0


In the Industry section of Svenska Dagsbladet (a Swedish national newspaper) there is an article on tar sands. It is a well written and factual article that describes the possibilities for oil production from Canada’s tar sands, “Black Gold is Hidden in the Sand”. We at Global Energy Systems at Uppsala University have made a detailed study of future oil production from tar sands and if you are interested you can read our publication in the journal Energy Policy, A Crash Program Scenario for the Canadian Oil Sands Industry.

What is not mentioned in the Svenska Dagsbladet article is that only 18% of the tar sand reserves can be utilized through open cast mining, i.e. a huge machine digs up the sand from which one then purifies out the viscous tar. For the oil to subsequently be transported in pipelines, hydrogen gas is required for reaction with the tar to make it more fluid. The hydrogen gas is produced from natural gas. Canada is now beginning to have problems with its natural gas supply such that prices are rising and this is why the price for producing oil from tar sands is rising.

To utilize the remainder of the reserves one must boil water to steam which is then injected into the layers of tar sand to make the tar fluid. Boiling the water requires additional natural gas. Our study shows that sufficient natural gas does not exist and that one must build nuclear power stations to boil the water. When our report was publicised it attracted quite a bit of attention in the press and the authorities in Canada confirmed that they were studying such options.

We may certainly see a doubling of oil production from the tar sands to 2 million barrels per day but the 5 million barrels per day that we and the Canadian authorities discuss as possible require large investments and what the final price per barrel will be to produce 80% of the reserves remains to see.

(Swedish)

I näringslivsdelen i Svenska Dagbladet finns en artikel om oljesand och det är en bra och saklig artikel som beskriver den yttre ramen av oljeproduktionen från Kanadas oljesand, “Svart guld göms i sand“). Vi, dvs globala energisystem vid Uppsala universitet, har gjort en detaljerad studie av framtidens produktion och om någon är intresserad kan ni läsa vår publikation i Energy Policy, A Crash Program Scenario for the Canadian Oil Sands Industry.

Vad som inte nämns i artikeln är att det bara är 18% av reserven som kan utvinnas genom dagbrott, dvs att en stor maskin gräver upp sanden och att man sedan tvättar ut den trögflytande tjäran. För att det skall bli olja som kan transporteras i pipelines behövs det vätgas som får reagera med tjäran så att den blir flytande och vätgasen tillverkas av naturgas. Kanada börjar nu få problem med sin försörjning av naturgas, så priset stiger och det är bl.a. därför som priset för framställning av olja från tjärsanden ökar.

Övriga delen av reserven måste utvinnas genom att man kokar vatten till ånga och sedan injekterar ångan i lagren av tjärsand för att göra tjäran flytande. Här behövs det ytterligare naturgas för att koka vatten. Vår studie visar att den naturgasen finns inte tillgänglig utan man måste bygga kärnkraftverk för att koka vatten. Då vår rapport publiserades skrev man en del om detta och myndigheterna i Kanada bekräftade att man studerade sådana lösningar.

En fördubbling till 2 miljoner fat om dagen får vi säkert se i framtiden men de 5 miljoner fat om dagen som vi och de kanadensiska myndigheterna diskuterar som möjligt kräver stora insatser och vad slutnotan per fat blir för 80 % av reserverna återstår att se.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt