The High Oil Price and “Waste” and “Save” / Högt oljepris och “Slösa” och “Spara”

Posted on August 2, 2008

0


The holiday month July began with the price of oil passing $140 per barrel to reach the record price of $145.31 on July 3. In the middle of the month the price sank to $130 per barrel and has since floated around $125 per barrel. The drop in price has created a feeling that oil is not so expensive but compared with $99.64 that was the price posted at the start of this year it is still an increase of 25%.

It is no surprise that the oil companies can announce the aviation industry is on its knees. The high price of over $120 per barrel will now record profits at the same time as break through into commodities and inflation will rise. Increased inflation will increase pressure on Sweden’s Central Bank to raise interest rates which, in turn, will mean that most people will have less disposable income. We must be frugal, but it is not good if we save too much since this leads to unemployment.

When I went to primary school in Starrkärr, approximately 30 km outside of Göteborg (Gothenburg ), we were taught to save. In the classroom there was a large piggybank with a compartment for every student and, at a predetermined signal, we would go forward and put in our coins. Then we would be given a copy of the magazine “The Lucky coin” and we could see the cartoon with the happy “Savings” who was the heroine while “Waste” ate candies and looked unhappy. It is unbelievable that Sparbanken [a Swedish bank] was allowed to engage in this collective indoctrination!

Today we know that it was, in reality, “Waste” that was the heroine. In the USA we were reminded of this when President Bush decided to dole out $600 to every taxpayer. It was probably thought that they would use this to buy American products but since they began to send out the cheques in May the national debt has risen and China gets to make larger loans to the USA.

The future with less oil requires a different attitude.

(Swedish)
Semestermånaden juli började med att oljepriset passerade $140 per fat för att den 3 juli nå rekordnoteringen $145.31. I mitten av månaden sjönk priset till $130 per fat och har sedan pendlat runt $125 per fat. Nedgången har skapat en känsla att oljan inte är så dyr men jämfört med $99.64, som var årets första notering är det ändå en ökning med 25%.

Det är inte förvånande att oljebolagen kan visa upp rekordvinster samtidigt som flygindustrin går på knäna. Det höga priset över $120 per fat kommer nu att slå igenom på konsumtionsvaror och inflationen ökar. En ökad inflation kommer att sätta press på riksbanken och räntenivån kommer att höjas vilket i sin tur medför att de flesta får mindre att handla för. Vi måste bli sparsamma, men det är inte bra för om vi sparar för mycket leder det till arbetslöshet.

Då jag gick i småskolan i Starrkärr, ca 30 km utanför Göteborg, skulle vi lära oss att spara. I klassrunnet fanns det en stor sparbössa med ett fack för varje elev och på given signal skulle vi gå fram och lägga ner våra slantar. Sedan fick vi ett exemplar av Lyckoslanten och vi kunde se den lyckliga Spara som var hjältinna medan Slösa åt godis och så sur ut. Otroligt att Sparbanken fick hålla på med denna kollektiva uppfostring.

Idag vet vi att det i själva verket är Slösa som är hjältinna och i USA fick vi en påminnelse om detta då President Bush beslutade att dela ut $600 till alla skattebetalare. Det var nog tänkt att man skulle köpa amerikanska produkter men sedan man började dela ut checkarna i maj så ökar statsskulden och Kina får ställa upp med större lån till USA.

Framtiden med mindre olja kräver en omställning.

Posted in: Dagsaktuellt