En riksek har fallit / A tree of national importance has fallen

Posted on August 5, 2008

0


(English below)

I Uppsalatrakten finns, eller snarare har det funnits, ett antal ekar av riksintresse. Vi har Kungseken, den 700-åriga ek som fanns strax söder om Flottsund. Numera finns bara den ihåliga stammen kvar av trädet. Det sägs att Gustav Vasa en gång stannade till i skuggan under eken efter en ridtur och att Erik XIV skall ha vilat ut där efter mordet på Sturarna. Den lär också vara modell för Sparbankens ek.

Vi som bor i Vårdsätra i södra Uppsala har haft en gammal naturminnesmärkt ek i vårt område och vi har varit väldigt stolta över denna magnifika ek. Man vet att den fanns där då Linne passerade så den hade minst 300 år på nacken. Nattens storm, vindenergi, blev katastrofal för vår gamla ek. Den gamla stammen höll inte och Sverige har förlorat ett fantastiskt träd.(Artikel i Uppsala Nya Tidning)

Hur mycket energi innehåller den gamla eken? Enligt beräkningar finns det 1 kWh (kilowattimma) i 0.45 kg ved på rot. Om man behöver 20.000 kWh per år för att värma upp en villa så måste eken väga ca 10.000 kg. Efter att ha mätt längd och tjocklek på några av stockarna uppskattar jag att den minst väger 30.000 kilo, dvs tre års uppvärming. Vi får att 300 års växtkraft ger värme för tre år.

A tree of national importance has fallen

In the Uppsala area there is, or rather there was, a number of oaks of national importance. There is the King’s Oak, the 700 year old oak that existed immediately south of Flottsund. Nowadays only the hollow trunk of the tree remains. It is said that Gustav Vasa [a heroic king of Sweden in the 16th century] once stopped in the shade of the oak during a journey on horseback and that Erik XIV [his son and successor] rested there after the murder of the Sturas [Sten Sture the elder and Sten Sture the younger – opponents of the Danish at that time]. It is also said to have been the model for the oak symbol of Sparbanken [a Swedish bank].

We who live in Vårdsätra in southern Uppsala have an old oak classified as a natural landmark in our area. We are very proud of this magnificent oak. We know that it was here when Linneus passed through so it is at least 300 years old. Last night’s storm, wind energy, proved catastrophic for our old oak. The old trunk did not hold and Sweden has lost a fantastic tree.

How much energy does the old oak constitute? One estimate is that there is 1 kWh (kilowatt hour) in every 0.45 kilograms of wood of a living tree. If one needs 20,000 kWh per year to heat a house (common in the Uppsala region) then the oak would need to weigh approximately 10,000 kg. After having measured the length and width of the pieces of the fallen tree, I estimate that it must weigh at least 30,000 kilos, i.e. three years of house heating. So three hundred years of growth gives warmth for three years.

Posted in: Dagsaktuellt