Energy and the American presidential election / Energi och det amerikanska presidentvalet

Posted on August 6, 2008

2


Yesterday evening I watched CNN and ”The Situation Room” with Wolf Blitzer. What they discussed mostly was the American presidential election. It looks as though the energy question will feature prominently in the election campaign and just now there are many proposals from both the presidential candidates. What they seem to be agreed on is that the USA is in an energy crisis and that the nation must become less dependent upon oil imports from the Middle East. In terms of solutions they disagree on most points but there is one solution that they both want to promote and it is “plug-in hybrid” technology.

How realistic is it for the USA to become less dependent on oil imports from the Middle East? During the month of May, the USA imported 12.86 million barrels of oil and oil products per day (Mb/d) and domestic production was 5.17 Mb/d. That means that 70% of their oil must be imported. Saudi Arabia contributes 1.60 Mb/d, Iraq 0.58 Mb/d and Kuwait contributes 0.26 Mb/d while the contribution from Iran is zero. That means that 2.44 Mb/d, or 19% of the imports, come from the Middle East. It is this volume that the presidential candidates are primarily discussing.

Is it possible to find this volume of new production within the borders of the USA? The greatest potential source is in Alaska’s nature reserves. It is estimated that there could be 7 billion barrels of oil there and, if they are allowed to drill, they will be able to fill the half-full pipeline from Alaska with 1 Mb/d. To find more they must drill in other areas that are currently closed. These are mainly the eastern Gulf of Mexico and off the Californian coast. Today, the total production from the Gulf of Mexico is 1.33 Mb/d. That the limited areas that McCain wants to open up to drilling will give 1.7 Mb/d is unrealistic.

Obama wants mainly to conserve oil and, as an example, he discusses what the correct pressure in our tyres can mean. A saving of 3% of gasoline use is mentioned which can, at the most, contribute 0.2 Mb/d. The contributions that investments in plug-in hybrid cars and alternative fuels can make remain to be seen.

This is only a small part of the energy debate and it will be interesting to follow it as it continues.

(Swedish)

I går kväll tittade jag på CNN och ”The Situation Room” med Wolf Blitzer. Vad man framförallt diskuterade var det amerikanska presidentvalet. Det verkar som om energifrågan kommer att bli stor i valkampanjen och just nu finns det fullt av förslag från båda presidentkandidaterna. Vad man tycks vara överens om är att USA har en energikris och att landet måste bli mindre beroende av oljeimport från Mellanöstern. Vad det gäller lösningar är man oense om det mesta, men det finns en komponent som man vill satsa på och det är pluggin hybridbils teknologi.

Hur realistiskt är det att man skall kunna bli mindre beroende av oljeimport från Mellanöstern? Under maj månad importerade USA 12.86 miljoner fat olja och oljeprodukter om dagen (Mb/d) och produktionen inom landet var 5.17 Mb/d. Det betyder att 70 procent av oljan måste importeras. Saudiarabien bidrar med 1.60 Mb/d, Irak med 0.58 Mb/d och Kuwait med 0.26 Mb/d, medan bidraget från Iran är noll. Det betyder att 2.44 Mb/d, eller 19 procent av importen, kommer från Mellanöstern. Det är denna volym som presidentkandidaterna framförallt diskuterar.

Finns det möjlighet att hitta denna volym i ny produktion inom USA:s gränser? Den största potentialen finns i Alaskas naturreservat. Man beräknar att det kan finnas 7 miljarder fat olja där och om man får borra kommer man att fylla på den halvfulla pipelinen över Alaska med 1 Mb/d. För att hitta mer måste man ut och borra i andra områden som idag är stängda. Det gäller framförallt östra Mexikanska Golfen och utanför Kaliforniens kust. Idag är den totala produktionen i Mexikanska Golfen 1.33 Mb/d och att de begränsade områdena som McCain vill öppna upp skall ger 1.7 Mb/d är orealistiskt.

Obama vill framförallt spara och som exempel diskuterar han vad rätt tryck i våra däck kan betyda. Siffran 3 procent av bensinförbrukningen nämns vilket maximalt kan ge 0.2 Mb/d. Vad satsning på pluggin hybridbilar och alternativa bränslen kan ge återstår att se.

Det var bara en liten del av energidebatten och det skall bli intressant att följa den fortsatta debatten.

Posted in: Dagsaktuellt