The war in Georgia II / Kriget i Georgien II

Posted on August 12, 2008

1


The war in Georgia rolls on and it is clear that Russia is now calling the shots. In yesterday’s Aktuell [Main Swedish TV news broadcast] that you can watch if you go to http://www.svt.se, all aspects of the war were discussed including oil. They did not believe that oil was the cause of the conflict, but its importance for the conflict was discussed. However, I can see that oil was, indirectly, the decisive factor.

The fact that the EU and USA chose to put the oil pipelines through Georgia and that the USA wants to have Georgia in NATO so that NATO troops can protect these pipelines led Georgia’s president to believe his power was greater than it was. One would only send the military into South Ossetia if one believed that Russia would stay north of the border. Russia would only do that if it was afraid of Georgia’s allies in the west. Now we know that Russia is not afraid of a conflict.

The trump card that Russia has in its back pocket is that the EU is completely dependent on deliveries of natural gas from Russia. President Bush has made strong declarations on the conflict while the EU politicians have been fairly silent. On 18 April 2001 I wrote in the “Focus” column in Svenska Dagsbladet [a Swedish daily national newspaper] “Soon we are in Putin’s arms”. I warned against making the EU ever more dependent on Russian energy imports and said that “the power that the electricity- and gas-producing Russia will then have will be much greater than the Soviet Union’s army had”. The conclusion of the column was, “In reality this means that we eventually yield authority to president Putin and Russia”.

We have not seen the last word in the conflict in Georgia, but it reminds us that energy resources mean political power.

The war in Georgia III
(Swedish)

Kriget i Georgien rullar vidare och det är helt klart att Ryssland nu håller i taktpinnen. I gårdagens Aktuelltsändning, som ni kan se om ni går till http://www.svt.se, diskuterades krigets alla aspekter och där fanns också oljan. Man trodde inte att oljan var den utlösande faktorn, men dess betydelse för konflikten diskuterades. Indirekt kan jag ändå se att oljan varit avgörande.

Det faktum att EU och USA valt att satsa på oljeledningar genom Georgien och att USA vill ha med Georgien i Nato så att Natotrupper skall kunna skydda dessa ledningar har medfört att Georgiens president trott att hans makt var större än vad den är. Att militärt gå in i Sudossetien gör man bara om man tror att Ryssland skall stanna kvar norr om gränsen och det skulle Ryssland bara göra om man kände rädsla för Georgiens bundsförvanter i väst. Nu vet vi att man inte är rädda för en konflikt.

Det trumfkort som Ryssland har i bakfickan är att EU är helt beroende av naturgasleveranser från Ryssland. President Bush kommer med starka uttalanden medan EU-politikerna är ganska tysta. Den 18 april 2001 skrev jag på Brännpunkt i SvD ”Snart är vi i Putins armar” Jag varnade för att göra EU ännu mer beroende av Rysk energiimport och sa att ”den makt som det el- och gasproducerande Ryssland då får är långt större än vad Sovjetunionens röda armé någonsin hade.” Avslutningen på inlägget var: ”I praktiken betyder det att man på sikt lämnar över makten till president Putin och Ryssland”.

Vi har inte sett sista kapitlet av konflikten i Georgien, men det kan bli en påminnelse om att energiresurser ger makt.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt