War in Georgia III / Kriget i Georgien III

Posted on August 13, 2008

3


The rain of bombs over Georgia is over for this time. Under the leadership of France’s president, the EU has negotiated a ceasefire and thus has shown that it is a political force. The attack by Georgia on Tschinvali gave the new Russian leadership the possibility to demonstrate their new position of power and their retaliation against Gori showed that they have effective weaponry. Russia has shown that it is independent and need not heed anyone.

When Göran Persson was prime minister [of Sweden] he wrote a book with the title, ”Those that are in debt are not free”. Then he was talking about a nation’s economic debts. It is time to write a new book with that title but to discuss, instead, nations’ energy deficits. The European deficit means that, for the foreseeable future, the EU will be dependent upon Russia. In turn, Russia is dependent upon the income that it earns from energy exports. It is this income that has made it possible for Russia to reinvigorate its armed forces.

South Ossetia and Abchasia have no importance for the future political power games around energy. There are no plans to build oil- and gas-pipelines through these areas. The rest of Georgia is a strategic piece in the game around energy and in an article at E24.se [an online news service in Swedish] with the title “The war on energy continues” this piece is discussed.

The war in Georgia should be a warning bell for Europe’s politicians that future energy flows over the EU’s borders should be reduced rather than increased. There is not a limitless sea of energy. What happens when all the accessible reserves are gone?

During one week the global political power map has been redrawn. The world now has four centres of power, the EU, China, Russia and the USA. The economic strength of the USA means that, for the moment, they are the most powerful but the USA, EU and China all have energy deficits and these deficits can, in the future, change the balance of power.

In one week my entire research group travels from Uppsala to a university in China. We are invited to participate in estimating China’s future energy production and consumption according to the methods that we have developed. We will be discussing the energy flow for nearly a quarter of the world’s population – the energy flow that will be absolutely decisive for our future.

(Swedish)

Bombregnet över Sydossetien är över för denna gång. Under ledning av frankrikes president har EU förhandlat fram ett eldupphörsavtal och på så sätt visat att man är en politisk maktfaktor. Genom att Georgien anföll Tschinvali fick den nya ryska ledning möjlighet att demonstrera sin nya maktposition och motattacken Gori visade att man numera har effektiva vapen. Ryssland har markerat att man är självständiga och inte beroende av någon.

Då Göran Persson var statsminister skrev han en bok med titeln ”Den som är satt i skuld är inte fri”. Då gällde det ett lands ekonomiska skulder. Det kan vara dags att skriva en ny bok med den titeln, men istället diskutera länders energiunderskott. Det Europeiska underskottet medför att EU under överskådlig framtid är beroende av Ryssland, som mi sin tur är beroende av inkomsterna från energiexporten. Det är dessa inkomster som gjort det möjligt för Ryssland att på nytt rusta upp sin arme.

Sydossetien och Abchazien har som landområden ingen betydelse för det framtida spelet om energin, det finns inga planer på att bygga olje- och gasledningar genom områdena. Resten av Georgien är en strategisk bricka i spelet om energin och i en artikel på E24.se med rubriken ”Kriget om energin fortsätter” diskuterar man denna bricka.

Kriget i Georgien borde vara en väckarklocka för Europas politiker och framtidens energiflöde in över EU:s gränser borde minska i stället för att öka. Det finns inte en bottenlös sjö av energi. Vad händer då de tillgängliga reservarna töms?

Under en vecka har den globala maktkartan ritats om. Världen har numera fyra maktcentra, EU, Kina, Ryssland och USA. Den ekonomiska styrkan i USA medför för tillfället att man är mäktigast, men USA, EU och Kina har alla energiunderskott och detta underskott kan i framtiden förändra maktbalansen.

Om en vecka åker hela min forskargrupp från Uppsala universitet till Kina. Vi är inbjudna för att vara med och beräkna Kinas framtida energiproduktion och energikonsumtion enligt de metoder som vi utvecklat. Vi diskuterar energiflöden för nästan en fjärdedel av världens befolkning, energiflöden som kommer att bli helt avgöranden för vår framtid.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt