The war in Georgia IV / Kriget i Georgien IV

Posted on August 15, 2008

0


Time to summarise an armed conflict that, in future, will be analysed from different viewpoints. We can note that silence prevails in Germany – the economic ties with Russia are very strong. Together with France and Italy, they have made a statement where they observe that a one-sided condemnation of Russia can make it difficult to find a solution to the conflict in the future. Chancellor Angela Merkel is now on her way to Moscow. This evening we can expect to hear an announcement from Moscow.

Approximately 40% of the natural gas that Germany uses comes from Russia. As we know, a joint gas pipeline is planned through the Baltic Sea. France and Italy are also dependent on Russian gas. Especially in Italy it can be cold in winter if the gas does not arrive in the pipelines from Russia. China is very interested to buy natural gas from Russia. The pipeline network has not yet been expanded and, who knows, the planned pipeline through the Baltic Sea might yet be built eastwards instead.

President Bush had planned two weeks holiday but it seems as thought he began his holiday already one week ago. The USA is now trying to repair the damage and has sent its foreign minister to Georgia. We can note that Sweden’s foreign minister Carl Bildt was already there when the conflict was underway and he has made clear comments on the excessive violence with which Russia responded to Georgia’s initial ingression. Sweden has no gas pipeline from Russia.

(Swedish)

Dags att summera en väpnad konflikt som i framtiden kommer att analyseras utifrån olika utgångspunkter. Vi kan notera att i Tyskland råder tystnaden, de ekonomiska banden med Ryssland är mycket starka. Tillsammans med Frankrike och Italien har man gjort ett uttalande där man markerar att ett ensidigt fördömande av Ryssland kan medföra att det i framtiden kan bli svårt att få en lösning på konflikten. Förbundskansler Angela Markel är nu på väg till Moskva och i kväll kan vi förmodligen höra något uttalande från Moskva.

Ungefär 40 procent av den naturgas som Tyskland använder kommer från Ryssland och som ni vet planerar man en gemensam naturgasledning i Östersjön. Frankrike och Italien är också beroende av Rysk gas och i framförallt Italien kan det bli kallt i vinter om gasen inte kommer fram i ledningarna från Ryssland. Kina är mycket intresserad av att köpa naturgas från Ryssland. Ledningsnätet är inte utbyggt, och vem vet, den planerade ledningen genom Östersjön kan kanske i stället dras öster ut.

Enligt planerna skall president Bush ha två veckors semester, men det verkar som om han började semestern redan för en vecka sedan. USA försöker nu att reparera skadan och skickar sin utrikesminister till Georgien. Vi kan notera att Sveriges utrikesminister Carl Bildt var där redan då konflikten pågick och han har gjort tydliga markeringar mot det övervåld som Ryssland svarade med efter Georgiens inledande attack mot Sydossetien. Sverige har ingen naturgasledning från Ryssland.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt