Ph.D. students and undergraduates / Doktorander och studenter

Posted on August 18, 2008

0


The most important members of a research group are Ph.D. students and undergraduates. It is their task to work with all the “crazy” ideas that one has a research leader. Yesterday evening I was out at Arlanda [Stockholm’s international airport] to meet Noriaki from Japan who is to begin as a new Ph.D. student in our research group. That means that, for a time, we will have four Ph.D. students in the group and our activity can expand. Besides fossil fuels we will now also look at the different possibilities for bio energy.

Undergraduate projects are also an important part of our activity. Studies of Global Energy Systems obviously open up possibilities for very exciting limited projects. Just now we have two undergraduates who are finalising their projects, two that began their projects during the summer and there are possibly two additional undergraduates beginning their projects in September.

We are approaching a group size of around 10 people that work daily with energy questions and that is fantastic.

(Swedish)

De viktigaste kuggarna i en forskningsgrupp är doktorander och examensarbetare. Det blir deras uppgift att arbeta med alla de ”tokiga” idéer som man har som forskningsledare. I går kväll var jag ute på Arlanda och mötte Noriaki från Japan, som skall börja som ny doktorand i gruppen. Det betyder att vi en tid framåt kommer att ha fyra doktorander i gruppen och verksamheten kan expandera. Förutom fossila bränslen kommer vi nu också att titta på olika möjligheter för bioenergi.

Examensarbeten är också en viktig del av verksamheten. Det visar sig att studier av globala energisystem ger möjligheter till mycket spännande begränsade projekt. Vi har just nu två examensarbetare som avslutar sina projekt, två som under sommaren påbörjat projekt och det finns möjligheter att ytterligare två examensarbetare kommer att påbörja sina i september.

Vi närmar oss nu en grupp på ca 10 personer som dagligen jobbar med energifrågor och det är fantastiskt.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt