Once again Norwegian Oil / Norges olja än en gång

Posted on August 19, 2008

0


Our paper on Norwegian oil production, that was accepted for publication in Energy Policy at the beginning of August and that was then discussed in Norway, has now become an article in Dagens Industri [Today’s Industry, a Swedish newspaper]. Gabriel Mellqvist rang yesterday before noon and he was mainly interested in the discussion on production rates. The article wound up on di.se [the newspaper’s website] late that afternoon and during a few hours attracted 74 comments. As one might expect, the concerns that motivated the article had little in common with most of the comments.

Last summer I received a request by the OECD to write an article on my opinion on the future of oil production. Since the OECD is very dependent on imports of oil I chose to discuss future export volumes. One of the conclusions was that Norway’s oil exports would decrease.
In 2006, Norway was the world’s third largest oil exporter and we judged that it was important for the future to study future Norwegian production in detail. Since Energy Policy accepted our paper they must have made the same judgement.

In September 2004 I was invited to a conference in Abu Dhabi and there I met Øystein Nordeng, a professor of economics who worked in the Norwegian Department of Finance in the 1970s. During a conversation on Peak Oil he made the following comment, “If you are right about Peak Oil, then our policy of rapidly extracting the oil and placing the income in an oil fund is mistaken”.
In 2004 the viewpoint of the International Energy Agency was that global oil production would be over 120 million barrels per day in 2030. Today there is nobody that believes in that production volume. More and more people now support our viewpoint that production in 2030 will be lower than today.

It would be interesting to give a detailed presentation for all those that have made comments and then to discuss the details and the big picture.

Vår artikel om norsk oljeproduktion, som accepterades av Energy Policy i början av augusti och som då diskuterades i Norge, har nu blivit en artikel i Dagens Industri. Gabriel Mellqvist ringde i går förmiddags och han vad framförallt intresserad av diskussion om utvinningstakten. Artikeln hamnade på di.se sent på eftermiddagen och under några timmar blev det 74 kommentarer. Det är bara att konstatera att artikelns motivering har lite gemensamt med de flesta av kommentarerna.

Förra sommaren fick jag en förfrågan av OECD om jag kunde skriva en artikel om min åsikt om framtida oljeproduktion. Eftersom OECD är väldigt beroende av import av olja valde jag att just diskutera framtida exportvolymer. En av slutsatserna var att Norges oljeexport skulle minska.

Norge var 2006 världens tredje största exportland och vi bedömde att det var viktigt för framtiden att i detalj studera framtida produktion i Norge. Eftersom Energy Policy accepterat vår artikel har man gjort samma bedömning.

I september 2004 var jag inbjuden till en konferens i Abu Dhabi och där träffade jag Øystein Nordeng, som är ekonomiprofessor och som på 1970-talet arbetade i det norska finansdepartementet. Under ett samtal om Peak Oil gjorde han ungefär följande kommentar: ”Om du har rätt vad det gäller Peak Oil då är vår poletik att snabbt utvinna oljan och placera inkomsterna i en oljefond felaktig.”

Då 2004 var åsikten från International Energy Agency att den globala oljeproduktionen 2030 skulle vara över 120 miljoner fat om dagen. Idag är det ingen som tror på den produktionsvolymen. Fler och fler stödjer nu vår åsikt att produktionen år 2030 kommer att vara lägre än dagen produktion.

Det skulle vara intressant att hålla ett detaljerat föredrag för alla som gjort kommentarer och sedan diskuterat detaljer och helheten.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt