Peak Oil delegation till Beijing / Peak Oil delegation to Beijing

Posted on August 25, 2008

0


The Olympic Games in Beijing are over and the Swedish delegation, that had such high expectations of great success now travels home with their tails between their legs. Not a single gold medal. The four silver that we won were all great surprises while the bronze resulted from a “certain” sailing gold.

Now a new Swedish delegation is travelling to Beijing, Sweden’s Peak Oil delegation. This time it is not glamour and fireworks that matter but, rather, the basis for these, i.e. the world’ future energy supplies. Anyone with insight into global energy resources knows that China cannot double its fossil fuel use without the entire world being affected. A doubling would mean that China would nevertheless consume much less than OECD nations per capita. A doubling is part of China’s future plans and, if these are realised then we within the OECD will need to share out some of the oil we currently use. (Read the article in the New York Times, “As Oil Giants Lose Influence, Supply Drops”)

We of Global Energy Systems at Uppsala University are now travelling to Beijing and, together with our hosts, China University of Petroleum, we will now begin resource physics research that will outline the possible energy scenarios for China and the world. Apart from the future for oil, gas and coal we will also research the socioeconomic consequences of, primarily, Peak Oil.

(Swedish)

OS i Beijing är över och den Svenska delegationen med förväntningar om stora framgångar åker nu tillbaka med slokande öron. Det blev inte ett enda guld. De fyra silver som vi fick var alla stora överraskningar, medan bronset är ett degraderat säkert seglarguld.

Nu åker en ny svensk delegation över till Beijing, Sveriges Peak Oil delegation. Denna gång gäller det inte glamor och fyrverkeri utan snarare grunden för glamor och fyrverkeri, det vill säga världens framtida energiförsörjning. Alla som har insikt om globala energiresurser vet att Kina inte kan fördubbla sin fossila energianvändning utan att det påverkar oss alla. En fördubbling medför att man fortfarande konsumerar mycket mindre än vad länderna inom OECD gör. En fördubbling finns med i framtidsplanerna och om detta blir verklighet måste vi inom OECD dela med oss. (Läs artikel i New York Times, As Oil Giants Lose Influence, Supply Drops)

Vi, Globala Energi System vid Uppsala universitet, åker nu över till Beijing och tillsammans med våra värdar, China University of Petroleum, skall vi nu påbörja resursfysik forskning som skall utreda framtida energiscenarier för Kina och världen. Förutom framtiden för olja, gas och kol skall vi undersöka socioekonomiska konsekvenser av framförallt Peak Oil.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt