Meetings with energy authorities and the Academy of Social Sciences / Möte med energimyndigheter och akademi

Posted on August 30, 2008

1


During two days we have had various seminars on Peak Oil and a workshop on the socioeconomic consequences of Peak Oil. The meetings were in central Beijing. Since the Chinese University of Petroleum lies on the outer traffic routes of Beijing we needed to depart early in a car bearing the correct final digit on its registration plate. The limitations on traffic that were introduced before the Olympic Games are still in force.

 

Yesterday we had seminars for various departments of the National Development and Reform Commission, NDRC (http://en.ndrc.gov.cn/). In their new office building we met the vice-director for the Bureau of Energy (http://en.ndrc.gov.cn/mfod/t20050519_0901.htm) and assistants, i.e. the department that draws up the guidelines for China’s energy and oil policy. They listened to our arguments on Peak Oil and we gave them our publications.

 

That afternoon’s meeting with the energy research institute at the NDRC was lively and very rewarding. We (i.e. researchers, Ph.D. students and undergraduates from Uppsala University, Liverpool University and CUPB were met by an equivalent group and together there were about 30 people. The deputy director of the institute, who is an economist, opened the discussion by stating that he did not believe in Peak Oil. Rather, economic forces would create the energy resources needed in the future. After my presentation on the global energy situation and Simon Snowden’s description of how the costs of milk production in the United Kingdom are affected by the high oil price we had a very rewarding discussion. We asserted that, in the future, China would be dependent upon increasing its oil consumption but which nations would increase their oil exports was not known. The meeting concluded in a positive spirit and we agreed to have continued discussions and collaboration in future.

 

Today we had a very important meeting in Beijing. The Chinese Academy of Social Sciences (http://english.gov.cn/2005-12/02/content_116009.htm) had organised a workshop on the socioeconomic consequences of Peak Oil.  Once again we were approximately 30 people. They presented some of their research on the influence on the Chinese economy of the price of oil and we (the same group as mentioned above) presented our research. One aim of the trip to Beijing was to establish research collaboration with the Academy and we will discuss the details of this in coming days. At the concluding lunch both sides could state that it had been a successful meeting.

 

We made the trip back to the University of Petroleum by public transport, underground railway and express bus. This went very well even though the queues at first seemed unending.

 

 

(In Swedish)

 

Under två dagar har vi haft olika seminarier om Peak Oil och en workshop om socioekonomiska konsekvenser av Peak Oil, och mötena var i centrala Beijing. Då det kinesiska petroleumuniversitetet ligger vid de yttre trafikringarna i Beijing blev det en tidig avfärd med bil med rätt slutsiffra på nummerskylten. Den begränsning av trafiken som infördes inför OS gäller fortfarande.

 

Igår hade vi seminarier för olika avdelningar av National Development and Reform Commission, NDRC (http://en.ndrc.gov.cn/). I deras nya kontorsbyggnad träffade vi vicedirektören för energibyrån (Bureau of Energy,

http://en.ndrc.gov.cn/mfod/t20050519_0901.htm) med medhjälpare, dvs den avdelningen som är med och tar fram riktlinjer för Kinas energipolitik och oljepolitik. Man lyssnade till våra argument för Peak Oil och vi kunde lämna över våra publikationer.

 

Eftermiddagens möte med energiforskningsinstitutet vid NDRC blev livligt och mycket givande. Vi, dvs forskare, doktorander och studenter från Uppsala Universitet, Liverpool University och CUPB möttes av en motsvarande grupp, och totalt var vi cirka 30 personer. Biträdande direktören för institutet, som är ekonom, öppnade med att han inte trodde på Peak Oil utan på att de ekonomiska drivkrafterna skulle skapa de energiresurser som behövdes i framtiden. Efter mitt föredrag om den globala fossila energisituationen och Simon Snowdens genomgång av hur kostnaderna för mjölkproduktionen i Storbritannien påverkas av ett högt oljepris hade vi en mycket givande diskussion. Vi konstaterade att Kina i framtiden var beroende av ökad konsumtion av olja men man visste inte vilka länder som skulle öka sin export. Mötet avslutades i positiv anda och vi enades om att ha fortsatta diskussioner om framtida samarbete.  

 

Idag hade vi ett av de viktigaste mötena här i Beijing. Chinese Academy of Social Sciences (http://english.gov.cn/2005-12/02/content_116009.htm) hade ordnat en workshop som behandlade socioekonomiska konsekvenser av Peak Oil. På nytt var vi ca 30 personer och man presenterade en del av deras forskning om oljeprisets påverkan av ekonomin i Kina och vi, samma vi som ovan, vår forskning. En målsättning med resan till Beijing var att etablera forskningssamarbete med Akademin och de närmaste dagarna skall vi diskutera detaljer. Vid den avslutande lunchen kunde båda sidor konstatera att det hade varit ett lyckat möte.   

 

Resan tillbaka till petroleumuniversitetet gjorde vi med allmänna kommunikationer, tunnelbana och expressbuss. Det fungerade utmärkt fastän köerna från början verkade oändliga.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt