Daqing

Posted on September 3, 2008

3


Back in Beijing after fantastic days in Daqing. There is so much that I would like to tell that I need a little more time to do it. Those that fool themselves that oil is not the world’s most important raw material should organise a trip to Daqing and visit the oil museum and the “Iron Man” museum there [honouring hero worker “Iron Man” Wang Jinxi who helped drill Daqing].

 

When one enters through the door to the oil museum one is met by the following declaration:

 

”Petroleum has a compact relationship with a country’s political, economic and military strength.”

 

In the mid-1950s there was a shortage of oil in China. Aircraft, military vehicles etc. stood still for lack of oil. The busses in Beijing had large gas sacks on their roofs to hold fuel.

 

Through enormous sacrifice the Chinese developed Daqing and, in December 1963, Zhou Enlai announced that China was self-sufficient in oil production. Another statement from Wu Bangquo was also give prominence: “Without Daqing there would be no Chinese influence in the world”.

 

We have recently seen the power that oil has given Russia and we realise that research on Peak Oil and conflict is essential.

 

(There will be a longer article on Daqing later.)

 

P.S. On the way home from Daqing we passed China’s park for Siberian tigers. It was a powerful feeling to enter in a well armoured bus to visit 800 tigers.

 

 

(In Swedish)

 

Tillbaka i Beijing efter fantastiska dagar i Daqing. Det som jag vill berätta är så mycket så jag måste få lite mer tid att göra det. De som inbillar sig att olja inte är världens viktigaste råvara borde beställa en resa till Daqing och besöka oljemuseet och Järnmannens museum. 

 

Då man kommer in genom porten till oljemuseet så möts man av följande uttalande:

 

”Petroleum has a compact relationship with a country’s political, economic and military strength.”

 

I mitten av 1950-talet var det brist på olja i Kina. Flygplan, militärfordon, mm stod stilla för att det inte fanns olja. Bussarna i Beijing hade stora gassäckar på taket för att få bränsle.

 

Genom enorma uppoffringar kunde man utveckla Daqing och i december 1963 kunde Zhou Enlai annonsera att Kina var självförsörjande på olja. Ett annat uttalande från Wu Bangquo fick också en framskjuten plats: ”Without Daqing there would be no Chinese influence in the world”.

 

Vi har just sett vilken makt som oljan gett Ryssland och vi inser att Peak Oil och konfliktforskning är ett måste.

 

(Det blir en längre artikel om Daqing senare.)

 

PS. På väg hem från Daqing passerade vi Kinas park för sibiriska tigrar. Det kändes enormt mäktigt att åka in i en väl bepansrad buss för att besöka 800 tigrar.

Posted in: Dagsaktuellt