New drilling boom in the USA / Ny borrboom i USA

Posted on September 8, 2008

0


In the USA in the 1980s they drilled for oil and gas more intensively than they had ever done before. The high price of oil was the driving force behind the drilling. Now the current high oil price has, once again, made more and more people interested in new drilling projects and the number of these in the USA is approaching the number during the 1980s. What result can we expect from this?
We now have access to the statistics from the 1980s and we see that the production of oil increased marginally during a few years but then resumed its decline. In terms of oil in new oil fields one sees no effect of the new drilling boom. The interpretation is that more production wells give more oil from existing oil fields while discoveries of new oil fields continue to decline.
In terms of natural gas the result was markedly better and production increased. The upward trend in prices lost stream and, during the first half of the 1990s, the price of natural gas in the USA was clearly lower than in the EU.
The new drilling boom has resulted in increased natural gas production and we will see what happens to the price. In terms of oil it remains to be seen how the situation develops but my guess is that we will see a development similar to that in the 1980s.

(Swedish)

Under 1980-talet borrade man i USA efter olja och gas mer intensivt än vad man gjort någon gång tidigare. Det höga priset på olja var drivkraften bakom borrningarna. Nu har det höga oljepriset på nytt fått fler och fler personer intresserade av nya borrningar och man är på väg upp mot samma antal borriggar som under 1980-talet. Vad kan vi förvänta oss för resultat?

Vi har nu tillgång till statistiken från 1980-talet och vi ser att produktionen av olja ökar marginellt under några år för att sedan på nytt minska. Vad det galler olja i nya oljefält ser man ingen påverkan av den nya borrboomen. Tolkningen blir att fler produktionsbrunnar gav mer olja från existerande oljefält medan upptäckten av nya oljefält fortsatte att minska.

Vad det gäller naturgas blev resultatet betydligt bättre och produktionen ökade. Det uppåtgående pristrenden avtog och under första hälften av 1990-talet var naturgaspriset i USA klart lägre än vad det var i EU.

Den nya borrboomen har resulterat i ökad naturgasproduktion och vi får se vad som händer med priset. Vad det gäller olja så återstår det att se hur utvecklingen blir, men min gissning är att vi kommer att få en utveckling liknande den på 1980-talet.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt