Architecture and Peak Oil / Arkitektur och Peak Oil

Posted on September 16, 2008

0


At the “The Royal University College of Fine Arts” in Stockholm there is a Masters course of one year’s duration with the theme ”Resources”. For the academic year 2007-8 the theme for the course was Beyond Oil: Shanghai and in this year’s course, Resources 08, they are plunging deep into California. The theme is Beyond Desire: Los Angeles. How will the city change to meet tomorrow’s challenges?

This year, as previously, one of the lectures in the course is my presentation ”Beyond Peak Oil”. The importance of oil in our society and the fact that production will decline in the future was something completely new and unnerving for many of the students. At the same time, we asserted that this change will inspire new architecture. We told the students on the course that they will experience peak oil. Even more certain are that those environments and buildings that are currently being constructed will exist during the phasing out of oil.

What will happen in tomorrow’s Los Angeles? How will we live, how will we travel and how will we shape public space for the time after oil? The project will be completed by May and I am already waiting with excitement for the result.

(Swedish)
Vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm har man en master kurs med tema Resurser som pågår under ett läsår. Läsåret 07-08 var temat för kursen Beyond Oil: Shanghai och i årets kurs, Resources.08, gör man en djupdykning i Kalifornien. Temat är Beyond Desire: Los Angeles. Hur skall staden förändras för att möta morgondagens utmaningar?

Även i år är en av föreläsningarna i kursen min föreläsning ”Beyond Peak Oil”. För många var oljans betydelse i samhället och det faktum att produktionen kommer att minska i framtiden något helt nytt och skrämmande. Samtidigt konstaterade vi att denna förändring inspirerar till ny arkitektur. Vi konstaterade att studenterna på kursen kommer att uppleva Peak Oil. Ännu säkrare är det att de miljöer och byggnader som man nu skapar kommer att finnas kvar under oljans utfasningen.

Vad är det som gäller för morgondagen Los Angeles? Hur bor vi, hur reser vi och hur skapar vi offentliga rum för tiden efter oljan? I maj skall projektet vara färdigt och jag väntar redan med spänning på resultatet.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt