Production of oil and gas in the USA / Produktion av olja och gas I USA

Posted on September 23, 2008

0


Hurricane Ike has passed Texas and it is time to check the bill. The Minerals Management Service, MMS, reports that 49 of 3800 production platforms have been destroyed and they do not know if they will be repaired. This means that 1.3% of the platforms in the Gulf of Mexico have disappeared.

In terms of the rest of remainder of the production 89% of oil production and 75% of natural gas production is shut in. This means that over one million barrels of oil per day is missing from American production. However, more serious is that 9 refineries with a total capacity of 2.3 million barrels of oil per day are not in production. Stocks of gasoline in the USA are now at record lows. The high gasoline prices mean that, in general, people only purchase what they need for the next few days. It is estimated that the volume of gasoline that now exists stored in American cars has never been lower. If everyone began to fill up their cars then the gasoline would quickly run out.

This worrying situation has forced the price of oil back over $100 per barrel and yesterday the price closed at $109 per barrel. During September they begin to plan production of heating oil for the winter and approximately 80% of all the houses in northeast USA still have oil-fuelled heating. The closed refineries mean that they are now beginning to worry what will happen if it is a hard winter.

I have mentioned earlier that the price of oil in a normal annual cycle usually goes down during summer to then begin to rise in September. It remains to be seen if this year’s trend is the same.

(Swedish)

Orkanen Ike har passerat Texas och det är dags att studera notan. Minerals Management Service, MMS, rapporterar att 49 produktionsplattformar utav 3800 har förstörts och man vet inte om man kommer att reparera plattformarna. Det medför att 1.3 procent av plattformarna i Mexikanska golfen har försvunnit.

Vad det gäller den övriga produktionen så står 89% av oljeproduktionen och 75% av naturgasproduktionen stilla. Det betyder att över en miljon fat olja om dagen saknas i den amerikanska produktionen, men allvarligare är att 9 raffinaderier, som har en kapacitet på 2.3 miljoner fat olja om dagen, står stilla. Lagren av bensin i USA är nu rekordlåga. De höga bensinpriserna har medfört att folk i allmänhet tankar vad man behöver de närmaste dagarna och man beräknar att den volym bensin som nu finns lagrad i de amerikanska bilarna aldrig varit lägre. Om alla skulle börja fylla upp sina bilas skulle bensinen snart ta slut.

Denna oro gör att priset på olja nu pressas upp över 100$ per fat och i går slutade priset på 109$ per fat. Under september börjar man också planera produktion av vinterns eldningsolja och ca 80% av alla hus i nordöstra USA har fortfarande oljeeldning. De stängda raffinaderierna medför att man nu börjar oroa sig för vad som kommer att hända om det blir en sträng vinter.

Jag har tidigare nämnt att priset på olja i en normal cykel brukar gå ner under sommaren för att sedan börja stiga i september. Det återstår att se om årets trend blir den samma.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt