Peak Oil Sacramento and Halifax

Posted on September 26, 2008

0


The peak oil conference in Sacramento was very intensive and you can find a detailed programme at ASPO-USA’s homepage.. I am currently writing a detailed summary that will be placed on ASPO’s homepage. All the presentations will also soon be available on ASPO-USA’s homepage. The most interesting contributions were those that discussed the various consequences when Peak Oil occurs and those that showed that it is not just oil production that will peak but also production of many rare minerals. I hope that the summary will be finalised during this weekend.

It took an entire day to fly from San Francisco to Halifax in Canada via Chicago. At Dalhousie University in Halifax they are doing very interesting research on oil and natural gas. Today I met some of the professors there and gave a presentation on Peak Oil and future import and export limitations. The lecture theatre was so full that some people had to sit wherever they could find a space. As usual it was very interesting to lecture for young students. Their future is “Past Peak Oil” and it is important to deliver this message in a way that can give them inspiration for the future. Tomorrow I will receive a run-through of the research here and I hope that we can find suitable ways to collaborate.

(English will come)

Peak Oil konferensen i Sacramento var mycket intensiv och det detaljerade programmet kan ni hitta på ASPO-USA:s hemsida. Jag skriver just nu på en detaljerad sammanfattning som kommer att finnas på ASPO:s hemsida. Inom en snar framtid kommer också alla presentationer att finnas tillgängliga på hemsidan för ASPO-USA. De intressantaste bidragen var de som diskuterade olika konsekvenser då Peak Oil blir verklighet, men också de bidrag som visade att det inte bara är olja som kommer att nå en peak utan också många sällsynta mineraler. Jag hoppas att sammanfattningen skall bli klar under helgen.

Det tog en hel dag att via Chicago flyga från San Francisco till Halifax i Kanada. Vid Dalhousie University har man mycket intressant olje- och naturgas forskning. Har idag träffat några av professorerna och hållit ett föredrag om Peak Oil och framtida import och export begränsningar. Föreläsningssalen var så full så att några fick sitta var helst som det fanns plats. Som vanligt är det mycket intressant att föreläsa för unga studenter. “Past Peak Oil” är deras framtid och det gäller att leverera budskapet så att det kan ge dem inspiration för framtiden. I morgon blir det genomgång av forskningen här och jag hoppas att vi kan hitta lämpliga samarbetsformer.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt