The Oil Industry and Gas Turbines / Oljeindustrin och gasturbiner

Posted on October 4, 2008

2


An important component in the oil industry’s infrastructure is gas turbines and many of these turbines are manufactured in Finspång. Few know that in Finspång, a little community in the Swedish countryside, there is a company that produces the most technically advanced product available from Swedish manufacturing industry. Last Thursday I was together with 58 students from Uppsala university on an excursion to Finspång.

A gas turbine transforms the stored energy in e.g. oil and gas into the energy of rotation in a turbine that can then drive generators, compressors and pumps. Another type of gas turbine is those that exist in aircraft engines.

An oil platform could not function without gas turbines. Electricity production in desert nations requires gas turbines. Siemens is one of the world’s largest producers of gas turbines and the size of turbine that suits the oil industry is manufactured in Finspång. Sweden is not an oil nation but we produce an important component for the industry.

(Swedish)

En viktig komponent i oljeindustrins infrastruktur är gasturbiner och många av dessa gasturbiner tillvärkas i Finspång. Få vet att i Finspång, ett litet samhälle på den svenska landsbygden, där finns ett företag som producerar det mest avancerade som man producera inom svens verkstadsindustri. I torsdags var jag tillsammans med 58 studenter från Uppsala universitet på studiebesök i Finspång.

En gasturbin omvandlar lagrad energi i t.ex. olja och gas till rotationsenergi hor en turbin, som sedan kan driva generatorer, kompressorer och pumpar. Andra typer av gasturbiner är de som finns i flygplansmotorerna.

En oljeplattform skulle inte klara sig utan gasturbiner. Elproduktion i ökenländer kräver gasturbiner. Siemens är en av världens största producenter av gasturbiner och den storleken på gasturbiner som passa för oljeindustrin tillverkas just i Finspång. Sverige är inget oljeland, men vi producerar en viktig komponent för industrin.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt