Russian stocks / Ryska aktier

Posted on October 7, 2008

0


Many Swedes have put their savings into Russian investment funds. The Russian funds’ greatest assets are Russian shares. Every day we hear in the news about what is happening on Wall Street but we hear very little about the changes on the Russian exchanges RTS and MICEX. Language can be one factor in the silence but those that are interested can always read The Moscow Times.com.

Nobody can miss the newspapers’ headlines on a ”Black Monday” and from Tokyo to London to New York we see stock exchanges crashing from 4.3% to 7.9%. What they have neglected is Moscow. In The Moscow Times one can read that RTS lost 19.1% and MICEX 18.7%. Monday in Moscow was pitch-black.

That fact that the oil price is now under $90 per barrel meant free-fall for the largest energy giants Gazprom (-20.7%), Rosneft (-23.8%) and LUKoil (-20.5%). But the commodities giant Norilsk Nickel fared worst with a fall of 32.5%. Obviously many people in Sweden have suffered big losses in their pension savings.

The question is how the falling value of Gazprom will affect current and future investments. The fact that the company’s share price is crashing does not mean that larger volumes of cheap gas will come out of their gas fields. The stock exchange does not affect what happens thousands of metres underground. There depletion reigns. Europe’s energy security requires that production on the Yamal Peninsula commences 2011 at the latest and that Stockman in the Barents Sea begins production some years after that. There is a great risk that the global banking crisis can lead to a future European energy crisis of unparalleled severity. Luckily, Sweden is not dependent upon Russian natural gas and, who knows, we will maybe avoid having a gas pipeline in the Baltic Sea.

(Swedish)

Många svenskar har sparat i ryska fonder och ryska fonders största tillgångar är ryska aktier. Varje dag hör vi på nyheterna vad som händer på Wall Street men väldigt lite om förändringar på de ryska börserna RTS och MICEX. Språket kan vara en faktor som orsakar tystnad, men de som är intresserade kan alltid läsa The Moscow Times.com.

Ingen kan missa tidningarnas rubriker om en ”Nattsvart måndag” och från Tokyo via London till New York ser vi börsras från 4,3 procent till 7,9 procent. Vad man har hoppat över är Moskva. I Moscow Times kan man läsa att RTS förlorade 19.1 procent och MICEX 18.7 procent. Måndagen i Moskva var becksvart.

Det faktum att oljepriset nu är under $90 per fat medförde fritt fall för de stora energijättarna Gazprom (-20,7 %), Rosneft (-23.8 %) och LUKoil (-20.5 %). Men värst var det för råvarujätten Norilsk Nickel som föll med hela 32.5 procent. Det är uppenbart att många pensionssparare i Sverige har gjort stora förluster.

Frågan är vad det fallande värdet på Gazprom kommer att få för effekter på pågående och kommande investeringar. Det faktum att värdet på bolaget rasar medför inte att det kommer större volymer billig gas ur deras gasfält, börsen påverkar inte det som händer tusentals meter ner i marken och där råder depletion. Europas energisäkerhet kräver att produktionen på Yamalhalvön kommer igång senast 2011 och att Stockman i Barneshav börjar sin produktion några år senare. Det finns stor risk för att den globala bankkrisen kan leda till en framtida europeisk energikris utan dess like. Men Sverige är lyckligtvis inte beroende av rysk naturgas och vem vet, vi kanske slipper en gasledning i Östersjön.

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt