Pensions and Norway / Pensioner och Norge

Posted on October 10, 2008

0


At the moment it feels as though the future’s energy problem have been parked on the Moon. Top story on this morning’s news was that the stockmarkets in Asia had crashed and towards midday this was diluted with news that the stockmarkets in Europe feared worse to come. On the main television news in the evening they tried to explain why nobody wants to invest their crowns, Euros or dollars in imaginary assets such as shares. It is too late to change pension fund and the future appears to be something other than one was hoping for.

Some people that should be worried about their future pensions are our dear neighbours in Norway. For a number of years I have asserted that Norway has had the wrong strategy in terms of oil production. One should realise that oil in the ground has a greater value than money under the mattress. If one looks at when Norway sold most oil then one finds that it was when oil was quite cheap.

Last Monday one of my contacts in Oslo called and said that “the oil-money under the mattress” analogy was very good. At that time the value of Norway’s oil fund, or “pension fund” as it now called, had lost 200,000,000,000 Norwegian crowns in value. At that moment the fund’s entire profits has been erased.

Norway has passed Peak Oil, the time-point of maximum oil production, and will soon reach maximum natural gas production. Now is the time for Norway to plan for a future when it is no longer an oil exporting nation. That time-point lies 20 years in the future but when one is 60 years old one realises those 20 years is quite a short time.

(Swedish)
Just nu känns det som om framtidens energiproblem har parkerat på Månen. Morgonens nyheter toppas med att börsen i Asien rasat och framåt middagen späds det på med att övriga börserna i Europa inte vill vara sämre. I kvällssändningarna från Aktuellt och Rapport försöker man förklara varför ingen vill satsa sina kronor, euro och dollar i imaginära tillgångar som aktier. Det är för sent att byta pensionsfond och framtiden tycks vara en annan än den som man hoppats på.

Några som borde vara oroliga för sin framtid är våra kära grannar i Norge. Sedan flera år tillbaka har jag hävdat att Norge haft fel strategi vad det gäller utvinning av olja. Man borde insett att olja i marken har ett större värde än pengar i madrassen. Om man studerar när Norge sålde mest olja så var det då oljan var ganska billig.

I måndags ringde en av mina kontakter i Oslo och sa att det där med “pengar i madrassen” var en ganska bra liknelse. Då hade värdet på den Norska oljefonden, eller pensionsfonden som den numera kallas, förlorat i värde med 200.000.000.000. Just då hade fondens hela vinst raderats till noll.

Norge har passerat Peak Oil, tidpunkten för maximal oljeproduktion, och inom en nära framtid når man maximum vad det gäller naturgasproduktion. Nu gäller det för Norge att planera för en tid då man inte är ett exportland av olja. Tidpunkten ligger 20 år framåt i tiden men då man är 60 år inser man att 20 år är en ganska kort tid.

Posted in: Dagsaktuellt