ASPO conference no. 7 in Barcelona / ASPO konferens nr 7 in Barcelona

Posted on October 20, 2008

1


Today the seventh annual ASPO conference in Barcelona, Spain began (conference home page) and this years theme is “Peak Oil: from below ground to above ground”. Catalonia’s minister for innovation, Josep Huguet, gave the opening speech and he discussed the importance of innovation for the future.

As presidet of ASPO I spoke of the organisation’s development from the first conference in Uppsala in 2002 (when ASPO was 20 people from around Europe) till today where we are an international organisation with divisions in 25 nations. Many more nations now plan to organise to become members of ASPO International. A detailed review of the conference will be available from the ASPO home page.

 

(Swedish)

I dag började den sjunde årliga ASPO konferensen i Barcelona, Spanien (konferensens hemsida), och årets tema är ”Peak Oil; from below ground to above ground”. Kataloniens innovationsminister Josep Huguet invigningstalade och han diskuterade innovationers betydelse för framtiden.

Som ordförande för ASPO berättade jag om organisationens utveckling från den första konferensen i Uppsala 2002, då ASPO var 20 personer från Europa, till idag då vi är en internationell organisation med underavdelningar i ca 25 länder. Många fler länder planerar nu att organisera sig och bli medlemmar i ASPO International. Detaljerat referat från konferensen kommer att bli tillgängligt på ASPO:s hemsida, www.peakoil.net.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt