100 months of ASPO / 100 månader med ASPO

Posted on October 23, 2008

0


ASPO, the Association for the Study of Peak Oil & Gas was, at first, a small network that received a newsletter every month from Colin Campbell.  I was invited to participate when I spoke with him in December 2000. I needed some figures and I had received his telephone number in an email. He said that several people had encouraged him to start an association and he even discussed a suitable name. When the first newsletter was written the name became ASPO and he noted that ASPO was “in formation”. I considered it for a few weeks but, in newsletter 3 one can read that “Kjell Aleklett is interested in becoming a member” and Colin noted that the newsletter was being sent to 13 people. Since 2003 I have been chairperson for the ASPO network with 25 members.

 Last Wednesday, ASPO International had its annual general meeting and we have now made all the decisions required to be accepted as a NGO, a Non-Governmental Organisation, under the auspices of the United Nations. I have been given the authority to lead the new organisation until the next annual meeting. ASPO is now comprised of more than 20 national organisations and more are in the process of being formed, www.peakoil.net.

This means that Colin’s network can hand over the Peak Oil question to the new organisation. Most of the old members currently participate in the national ASPO associations. Colin is approaching his 100th newsletter and now there are close to 100,000 people that read it. Together we have had 100 months of ASPO.  

(Swedish)

ASPO, the Association for the Study of Peak Oil & Gas, var från början Colin Campbells lilla nätverk som fick ett nyhetsbrev varje månad. Själv blev jag inbjuden att vara med då jag pratade med honom i december 2000. Jag behövde några figurer och i ett mail hade jag fått hans telefonnummer. Han berättade att flera personer uppmuntrat honom att starta en förening och han diskuterad även ett lämpligt namn. Då det första nyhetsbrevet skrevs blev det ASPO och han markerade att ASPO var ”in formation”. Jag funderade några veckor men i nyhetsbrev 3 kan man läsa att Kjell Aleklett är intresserad av att bli medlem och Colin noterade att nyhetsbrevet skickats till 13 personer.  Sedan 2003 har jag varit ordförande för nätverket ASPO med 25 medlemmar.

I onsdag hade ASPO International årsmöte och nu har vi tagit alla beslut som behövs för att accepteras som en NGO organisation, Non Government Organisation, under FN:s paraply och fram till nästa årsmöte har jag fått förtroende att leda den nya organisationen. Vi är nu över 20 nationella organisationer och fler är på gång att bildas, http://www.peakoil.net.

Det betyder att Colins nätverk kan lämna över Peak Oil frågan till den nya organisationen. De flesta av de gamla medlemmarna finns nu med i nationella ASPO-föreningar. Colin är på väg mot sitt hundrade nyhetsbrev och nu är det närmare 100.000 som läser det. Tillsammans har vi haft 100 månader med ASPO.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt