OPEC and the oil price / OPEC och oljepriset

Posted on October 28, 2008

2


At the moments it feels as though my standard answer to the question on the future price of oil, ”It will be what we are willing to pay” is more justified than ever. It is primarily the Americans who have reduced their consumption. Over the last four weeks consumption in the USA has been 18.7 million barrels per day. That is 8.5% lower than it was approximately one year ago, i.e. 1.7 million barrels per day less. The USA consumes approximately 25% of the world’s oil and if consumption for the rest of the world has decreased by the same amount as the USA’s reduction, then the global decrease would be on the order of 3.5 million barrels per day. The decision from OPEC to reduce production by 1-2 million barrels per day will not lead to a shortage of oil. We see now that the decision has had no effect on the price. At the moment oil is selling for $64 per barrel.

 

The International Energy Agency, IEA, has earlier stated that global growth of 3% per year requires increased oil consumption of 1.4% per year. The question is now how a global oil consumption drop of 4-5% will affect global growth. The psychological effect can be that we all buy fewer things which will slow the economy. The winner is the environment since carbon dioxide output will decrease.

 

(Swedish)

 

Just nu känns det som om mitt stående svar på frågan om framtidens pris på olja, ”Det blir vad vi är villiga att betala”, är mer motiverat än någonsin. Det är framförallt amerikanarna som dragit ner på konsumtionen. De senaste fyra veckornas konsumtion i USA är nu 18.7 miljoner fat om dagen och det är 8.5 % lägre än vad det var för ett år sedan, dvs 1.7 miljoner fat om dagen mindre. USA har konsumerat ungefär 25 procent av världens olja och om konsumtionen för övriga 75 procent av världen är av samma storleksordning skulle den globala nedgången vara av storleksordningen 3.5 miljoner fat om dagen. Ett beslut från OPEC att minska produktionen med 1-2 miljoner fat om dagen kommer inte att ge en brist på olja. Vi ser nu att beslutet inte hade någon effekt på priset och just nu säljs oljan för $64 per fat.  

 

International Energy Agency. IEA, har tidigare sagt att en global tillväxt med 3 procent om året kräver en ökad oljekonsumtion med 1,4 procent om året. Frågan är nu hur en global nedgång på 4 – 5 procent kommer att påverka den globala tillväxten. Den psykologiska effekten kan bli att vi alla köper färre prylar och det bromsar ekonomin. Vinnare är miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt