New friends / Nya vänner

Posted on October 30, 2008

4


Iceland stands at the edge of bankruptcy. Recently their Prime Minister Geir Haarde said, “In times like these we must look for new friends”. By new friends he meant Russia. From teetering on the edge of ruin Russia has raised itself. The high oil prices of recent years in combination with increased exports have given Russia the world’s third largest foreign currency reserves. It has no problem loaning money to Iceland.

 

But China has even larger reserves. Unlike Russia, it is export incomes rather than oil that have filled the Chinese cashbox. Now that the rest of the world trembles under the current economic crisis China can act. For a number of years we have seen that they are investing in anything that has to do with energy and raw materials. They know that energy is the foundation for any nation’s wellbeing.

 

China’s prime minister Wen Jiaboa has been in Moscow and has met his colleague Putin. Despite the enormous currency reserves and the enormous oil- and gas-incomes of recent years, Russia still needs to borrow money for new investments. Rumour has it that they have found a new friend, China. The size of the loan is coupled to the volume of oil that will, in future, be exported from Russia to China. One might think that 300,000 barrels per day, i.e. 5% of today’s Russian exports, is a small stream but in only ten years it may amount to 10% of Russian exports.

 

We see now that Russian oil production is decreasing. According to the calculations that we have made, in 10 years we can expect production to be only half of what it is today. Russian domestic consumption will rise and their production will decrease. For a long time now, Russia has indicated that it is interested in long term contracts where there is a clear connection between investments and production. They were open to such discussions with the EU but EU interest was weak. Now Russia has found a new friend and the flow of oil to Europe will decrease, but this will help us with our climate targets.

(Swedish)

Island står på randen till konkurs. Nyligen sa premiärminister Geir Haarde ”I tider som dessa måste vi söka efter nya vänner”. Med nya vänner menade han Ryssland. Från att ha balanserat på ruinens brant har Ryssland rest sig och de senaste årens höga oljepris i kombination med ökad export har medfört att Ryssland nu har världens tredje största valutareserv. Det är inga problem att låna ut pengar till Island.

 

Men Kina har ännu större reserver. Till skillnad mot Ryssland är det inte olja som fyllt på den kinesiska kassakistan utan enorma exportinkomster. Man har nu världens största valutareserv. Då övriga världen darrar under den nuvarande ekonomiska krisen kan Kina agera. Sedan flera år tillbaka kan vi se att man investerar i allt som är kopplat till energi och råvaror. Man vet att energi är basen för varje lands välfärd.

 

Kinas premiärminister Wen Jiaboa har varit i Moskva och träffar sin kollega Putin. Trots de enorma valutareserverna och de senaste årens enorma olje- och gasinkomsterna behöver man låna kapital till nya investeringar. Enligt rykten har man nu hittat en ny vän, Kina. Lånets storlek är kopplad till den mängd olja som i framtiden kommer att flyta från Ryssland till Kina. Det kan tyckas att 300.000 fat per dag, det vill säga 5% av dagens Ryska export, är ett litet flöde i marginalen, men redan om 10 år kan det vara 10 procent av den Ryska exporten.

 

Vi ser nu att den Ryska oljeproduktionen minskar och enligt beräkningar som vi har gjort kan vi förvänta oss att den om 10 år bara är hälften av vad den är idag. Den inhemska konsumtionen kommer att öka och produktionen minska. Ryssland har länge markerat att man är intresserad av långsiktiga kontrakt där det finns ett klart samband mellan investeringar och produktion. Man har öppnat för sådana diskussioner med EU, men intresset har varit svalt. Nu har man funnit en ny vän och oljeflödet till Europa kommer att minska, men vi får hjälp med att nå våra klimatmål.   

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt