ASPO Argentina’s first Peak Oil Symposium / ASPO Argentinas första Peak Oil symposium

Posted on November 8, 2008

0


Argentina is an oil producing nation that passed Peak Oil in 1998. They are still an oil exporting nation but their exports are decreasing and they are now turning their gaze out to sea. ASPO Argentina organised its first Peak Oil symposium on November 6. They had invited the Chairperson of the Energy Committee of the House of Representatives Rosana Bertone to be opening speaker. She said that they were working on an energy plan where they strove after economic growth in the face of depletion and reduced CO2 emissions. She noted that ASPO Argentina could be an important component in this work. One interesting statement was that “access to energy is a human right”, while this right has limits and one such limit is Peak Oil.

Then I had the opportunity to introduce ASPO International and the international Peak Oil movement.

I will summarise the symposium on ASPO’s home page.

(In Swedish)

Argentina är ett oljeproducerande land och man passerade Peak Oil 1998. Man är fortfarande ett exportland men exporten minskar och nu riktar man blickarna ut mot vattnet. ASPO Argentina organiserade den 6 november sitt första Peak Oil symposium och som inledningstalare hade man bjudit in ordförande i Representanthusets energiutskott Rosana Bertone. Hon berättade att man arbetade med en energiplan där man strävade efter ekonomisk tillväxt med depletion och minskad CO2 utsläpp. Hon noterade att ASPO Argentina kunde vara en viktig komponent i detta arbete. Ett intressant uttalande var ”att tillgång till energi är en mänsklig rättighet”, samtidigt som denna rättighet har sin begränsning och en sådan begränsning är Peak Oil.

Sedan fick jag möjlighet att presentera ASPO International och den internationella Peak Oil rörelsen.

Själva symposiet kommer jag att summera på ASPO:s hemsida.

Posted in: Dagsaktuellt