Aviation fuel

Posted on November 21, 2008

4


Two months ago I was invited to give a presentation at IATA’s “Aviation Fuel Forum” in Shanghai. By coincidence, one hour later my student Emma sent me a draft of her project report “Aviation Fuels and Peak Oil”. It was an odd feeling to read both those emails one after the other. Now I am back in China and, once again, I am unfortunately cut off from my blog.

Of all the oil, crude oil, heavy oil and NGL (Natural Gas Liquids) that pass through various refineries around the world 6.3% become aviation fuel. The future scenarios that are presented by the aviation industry suggest that it will grow by 5% per year until 2026. The question we asked ourselves was how Peak Oil would affect the need for aviation fuel. Emma’s project report has now been approved and the final report will be ready in a few weeks.

Over the last 25 years the fuel efficiency of the aviation industry has improved by approximately 2.5% per year and IATA, the International Air Transport Association, assumes it will increase at the same rate for the next 20 years. In the future scenarios that Boeing and Air Bus presented last year they have greater ambitions and estimate that efficiency will increase by 5% per year. They do not want growth to lead to increased fuel use. They want it to be carbon dioxide emission neutral.

Originally it was the intention that IATA’s chief economist and yours truly would discuss “Fuel price outlook: Peak Oil, bubble or just supply-demand fundamentals” but at the last moment they also included Michael Lynch who continually asserts that we do not need to worry about Peak Oil. Our calculations show that it could be a problem for the aviation industry to cover its needs in 5 years’ time if fuel use grows by 5% annually. The current economic crisis will change our travel habits and the question is if we will ever see an increase in coming years.

Once again Michael Lynch criticised Colin Campbell and showed that he is now assuming larger reserves than he did in 1997. What Michael has missed is that in the interval between when Colin made his two estimates of reserves he began to work for Petroconsultants in Geneva (now known as IHS Energy Group) and got access to completely different database. Since then there have been only small alterations.

Finally we got to the question that everyone wants an answer to – what will the price of oil be in 10 years? My standing answer is that the price will be what we are willing to pay, but we presumably will not pay more than $147 per barrel in the near future. Michael Lynch confessed that he usually underestimates the price when he guesses and, that having been said, his answer was “between $40 and $50 during the next 10 years”. Regardless of the price, in the next 10 years we will consume 300 billion barrels of oil and that is more than all the oil in Saudi Arabia.

(Swedish)

För två månader sedan blev jag inbjuden att hålla föredrag på IATA:s ”Aviation Fuel Forum” i Shanghai. En timma senar skickade min student Emma ett utkast på sitt examensarbetet ”Aviation Fuels and Peak Oil”. Att läsa de båda mailen efter varandra kändes otroligt. Nu är jag tillbaka i Kina och på nytt är jag tyvärr utestäng från min blogg.

Av den olja, råolja, tunga olja och NGL (Natural Gas Liquide), som passerar olika raffinaderier runt om i världen är det 6,3 % som blir flygbränsle. De framtidsscenarier som industrin presenterar anger att man skall växa med 5 % per år fram till 2026. Frågan som vi ställde oss var hur Peak Oil skulle påverka behovet av flygbränsle. Emmas examensarbete är nu godkänt och om några veckor kommer den slutliga rapporten.

De senaste 25 åren har flygindustrins bränslebehov effektiviserats med ungefär
2,5 % om året och IATA, International Air Transport Association, räknar med att denna effektivisering skall fortsätta på samma sätt de närmaste 20 åren. I de framtidsscenarier som Boeing och Air Bus presenterade förra året har man större ambitioner och räknar med att effektiviseringen skall bli 5 % om året, man vill att ökningen inte skall leda till ökad bränsleförbrukning, ökningen skall vara koldioxidneutral.

Först var det meningen att IATA:s ekonomichef och undertecknad skulle diskutera ”Fuel price outlook: Peak Oil, bubble or just supply-demand fundamentals”, men i sista stund plockade man också in Michael Lynch, som ständigt påstår att vi inte behöver oroa oss för Peak Oil. Våra beräkningar visar att det kan bli problem för flygindustrin att täcka sitt behov om 5 år och volymen ökar med 5 % om året. Den pågående ekonomiska krisen kommer att ändra våra resvanor och frågan är om vi kommer att se någon ökning de närmaste åren.

Michael Lynch kritiserade än en gång Colin Campbell och visade att han numera använder större reserver än vad han gjorde 1997. Vad Michael har missat är att Colin mellan de två uppskattningarna började arbeta för Petroconsultants i Genève (numera IHS Energy Group) och fick tillgång till en helt annan databas. Sedan dess är det små förändringar.

Avslutningsvis fick vi frågan som alla vill ha svar på, vad blir priset på olja om 10 år? Mitt stående svar är att priset blir vad vi är villiga att betala, men att vi förmodligen inte vill betala 147 $ per fat den närmaste tiden. Michael Lynch erkände att han brukar ha för låga pris då han gissar och med detta sagt blev hans svar ”mellan 40 $ 0ch 50 $ de närmaste 10 åren. Oavsett priset kommer vi de kommande 10 åren att konsumera 300 miljarder olja och det är mer olja än all olja i Saudiarabien.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt